Avgift flytt till annat försäkringsbolag

Vid flytt debiteras dels en fast administrativ avgift på 900 kronor, dels en procentuell avgift som är beroende av hur länge försäkringen har varit gällande samt pensionskapitalets värde vid flyttidpunkten.

År efter tecknande Avgift
År 1 - 4 1% av pensionskapitalets värde + 900 kr
År 5 -  900 kr