Fasträntekonto - aktuella räntor 2022-09-27

 

Löptid
Ränta
Effektiv ränta 360/360
3 mån 1,25  
6 mån 1,75  
1 år 2,78 2,82
1,5 år 2,97 2,99
2 år 3,16 3,16
3 år 3,20 3,15
4 år 3,07 2,98
5 år 3,00 2,87