1. Ladda ner och skriv ut Betalningsuppdrag och fyll i.
 2. Skicka betalningsuppdraget tillsammans med räkningar och utbetalningsavier. Skriv adressen på ett vanligt kuvert och posta, banken betalar portot.

  Frisvarsadressen är:
  Sala Sparbank
  Affärsstöd
  Svarspost 20126788
  733 20 Sala

 3. När ärendet kommit in till oss får du en bekräftelse via sms till det mobilnummer du angivit på betalningsuppdraget.
 4. När uppdraget är klart skickas kontoutdrag för senaste månaden ut.
 5. Om ärendet inte går att utföra på grund av till exempel  ofullständiga uppgifter eller att medel saknas kommer du att få handlingar i retur via posten.

Räkningen betalas normalt inom fem bankdagar från att du skickat in uppdraget.