Fastställda villkor lån 1025-1031

SPAX Lån Börskod Indikativa villkor, tex DG Fastställda villkor
SPAX Kronförstärkning MAX AIO1025 SEKSKF03 DG 90-110% 100%
SPAX BRIC BAS AIO1026 SEKSBRI5 DG 30-50% 38%
SPAX BRIC MAX AIO1027 SEKSBRI6 DG 85-115% 110%
SPAX USA BAS AIO1028 SEKSUSA1 DG 40-60% 52%
SPAX USA MAX AIO1029 SEKSUSA2 DG 90-125% 119%
SPAX Asiatisk Infrastruktur BAS AIO1030 SEKSAI03 DG 35-55% 42%
SPAX Asiatisk Infrastruktur MAX AIO1031 SEKSAI04 DG 85-115% 96%