Swedbanks sammanvägda Boindex, som mäter hushållens köpkraft avseende bostäder, var oförändrat på 110 under andra kvartalet för småhus och bostadsrätter. Det innebär att hushållen i genomsnitt behöver använda 27 procent av sin disponibla inkomst för boendeutgifter om de köper en bostad idag.

Möjligheterna att köpa en bostad varierar stort beroende på bostadsort och familjesituation. I 41 av de 43 kommuner som ingår i Swedbank Boindex behöver ensamstående med barn idag lägga mer än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

De höga bostadspriserna gör samtidigt att kravet om en extra procents amortering blir aktuellt för allt fler. I region Göteborg och Stockholm, samt kommunerna Malmö, Gotland, Halmstad, Umeå, Uppsala och Varberg börjar bostadspriserna bli så höga att allt fler ensamstående med barn idag omfattas av det extra amorteringskravet.

-Trenden är oroväckande. Tidigare var det framför allt unga förstagångsköpare och ensamstående med barn i Stockholm som hade svårt att ha råd att köpa en bostad. Nu ser vi att samma sak händer även i övriga landet, och dessutom för fler grupper. Fortsätter utvecklingen riskerar vissa grupper att inte längre kunna köpa en bostad, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Goda förutsättningar för äldre i småhus att köpa bostadsrätt
Men det finns också vinnare på bostadsmarknaden. Äldre småhusägare som bott länge i sitt hus har goda förutsättningar att köpa en bostadsrätt. De som köpte sitt småhus 2001 med 85 procents belåning och säljer det idag slipper ta banklån när de köper en bostadsrätt på tre rum och kök i samma kommun, om de utnyttjar uppskovsreglerna maximalt och har amorterat två procent på det ursprungliga bolånet varje år.

-En av de få grupperna på bostadsmarknaden med goda förutsättningar att köpa en bostadsrätt är äldre som bott i sitt småhus länge. Har de dessutom amorterat på bolånet, skött underhållet av villan och utnyttjar möjligheten till uppskov med att betala reavinstskatten så finns det goda förutsättningar att slippa bolån och sänka sina boendekostnader med flera tusenlappar i månaden, säger Arturo Arques.

Mer information
Boindex Q2 rapport (pdf)
Boindex Q2 per kommun rapport (pdf)
Temarapport: Äldre småhusägare- vinnare på bostadsmarknaden (pdf)
Till Boindex