Hemmet är den vanligaste källan till privatekonomisk kunskap, 65 procent uppger att de lärt sig om privatekonomi av någon i familjen eller av annan släkting. Många har också själva skaffat sig kunskaper i privatekonomi. Men tolv procent kan inte komma ihåg att de fått eller själva sökt kunskap om privatekonomi. Den gruppen tenderar också att ha en sämre finansiell hälsa.1

- Sambandet mellan kunskaper i privatekonomi och sparande är tydligt. Individer med bristande kunskaper i privatekonomi sparar mindre. Det gör att man är mer sårbar om livet tar en oönskad och oväntad vändning. Risken ökar till exempel för att man inte kan bo kvar i sin befintliga bostad om man skulle bli arbetslös, skilja sig eller bli långvarigt sjuk, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
 

Kunskap i privatekonomi ökar sparandet och den ekonomiska tryggheten

Bland de som fått lära sig om privatekonomi, till exempel genom att få veckopeng, sparar drygt sju av tio minst tio procent eller mer av sin inkomst. Bland de som inte kan komma ihåg att de har fått eller sökt kunskap om privatekonomi är andelen bara drygt hälften. Bland dem uppger också tre av tio att de inte vet om de kan eller att de inte kan bo kvar i sin nuvarande bostad om de skulle bli arbetslösa, långvarigt sjuka eller skilja sig. Det har också oftare problem med räkningar och betalningsanmärkningar.
 

Viktigt att väcka intresse för privatekonomi i tidig ålder

Om man varit intresserad av privatekonomi sedan barn- och ungdomsåren ökar sannolikheten för att man får en sund och hållbar ekonomi som vuxen. Åtta av tio som varit intresserade av privatekonomi i unga år sparar 10 procent av lönen. 85 procent kan bo kvar i sin bostad även vid ett ekonomiskt avbräck som till exempel arbetslöshet.

- Intresse för privatekonomi i unga år har betydelse för vilken förmåga man har att hantera sin ekonomi senare i livet. Det är inte den enda förklaringen, men kunskap och intresse ökar möjligheten att fatta bra beslut gällande sin privatekonomi och minskar risken för misstag. Därför är det viktigt att vi tidigt börjar prata med barn om pengar, säger Arturo Arques.
 

Läs hela pressmeddelandet här