Många upplever svårigheter på bostadsmarknaden, bland unga vuxna mellan 18 och 34 år är det så många som en tredjedel1. Svårigheterna leder till att många exempelvis inte kan byta till ett större boende fast de egentligen skulle behöva det.

- Det finns många negativa effekter av att inte kunna flytta när man behöver, både för den enskilda och för samhället. Unga vuxna tvingas bo kvar hemma, sammanboende kan inte skiljas och många kan inte flytta till orter där det finns jobb eller utbildning, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Fyra av tio har svårt att hitta en bostad som motsvarar vad man är villig att betala

Fyra av tio som vill flytta har svårt att hitta ett boende som motsvarar vad man är villig att betala. Många, särskilt yngre, uppger också att de saknar kontantinsats eller inte får lån som ett hinder för att flytta. Även svårigheter att hitta en hyresbostad står i vägen för mångas flyttplaner.

- På många ställen är det svårt att snabbt få ett hyreskontrakt. Samtidigt gör dagens höga bostadspriser det svårt för många att köpa en bostad. Är man ung kan det vara extra tufft eftersom yngre sällan har en vinst från tidigare bostadsförsäljning som kan användas som kontantinsats, säger Arturo Arques.

Många vill flytta för att bo större eller för att få ihop livspusslet

De vanligaste drivkrafterna till att vilja flytta är att man vill ha en större bostad, högre standard eller bättre läge. Men det finns även andra orsaker till att många överväger att se sig om efter nytt boende. Två av tio vill flytta för att lättare få ihop livspusslet med mindre stress, i Stockholm vill en fjärdedel flytta av den anledningen.