-Samtliga av Swedbanks typhushåll får en högre disponibel inkomst i januari 2021 jämfört med januari 2020. Men efter att nödvändiga levnadskostnader är betalda har typhushållen olika mycket kvar att röra sig med varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Löntagare får mer kvar att leva på, förutom de som nyligen köpt hus

Högre löner och skattesänkningar gör att lönehushållen får en högre disponibel inkomst 2021 jämfört med 2020. Men de nödvändiga levnadskostnaderna ökar också, vilket påverkar hur mycket som blir kvar i plånboken varje månad. Enpersonshushållet får knappt 400 kronor mer kvar efter nödvändiga utgifter varje månad jämfört med januari 2020. För den ensamstående föräldern med underhållsstöd för två barn blir det drygt 250 kronor mer kvar i plånboken varje månad. Den 1 juli höjs underhållsstödet och det ger ett tillskott på ytterligare 200 kronor varje månad.

För en tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet blir det drygt 400 kronor mer över varje månad, medan det för tvåbarnsfamiljen som bor i nyköpt villa blir knappt 1 000 kronor mindre kvar att röra sig med varje månad, efter att nödvändiga utgifter är betalda. Anledningen till det är att huspriserna har ökat 13 procent det senaste året.

-Den grupp som har fått störst förbättring av sin ekonomi det senaste året är de arbetslösa. Den temporära höjningen av inkomsttaket i arbetslöshetsersättningen gjordes 1 juli 2020, så jämfört med januari 2020 har den som är arbetslös med maxersättning 3 800 kronor mer kvar efter att nödvändiga utgifter är betalda varje månad, säger Arturo Arques.

Höjningen av inkomsttaket i arbetslöshetsersättningen är temporär, men har förlängts till att gälla till och med 2022.

Mindre kvar i plånboken för pensionärer med låg pension

Även pensionärerna får sänkt skatt men pensionerna i sig ökar inte mycket förrän 1 september då många pensionärer får ta del av pensionstillägget som införs då.

Lägger man till de nödvändiga utgifterna så blir det för garantipensionären drygt 200 kronor mindre kvar i plånboken varje månad jämfört med för ett år sedan. Pensionärsparet med genomsnittliga pensioner får drygt 100 kronor mer i plånboken varje månad, medan pensionärsparet med lägre pension får nöja sig med några tior.

-Många pensionärer får lite mer att röra sig med från 1 september då det nya pensionstillägget införs. Maximalt tillägg på 600 kronor per månad får de med en pension mellan 11 000 och 14 000 kronor per månad, säger Arturo Arques.

Även studenten får lite mindre kvar varje månad

Studiemedlen höjdes något vid årsskiftet, men bostadsbidragen är oförändrade och nödvändiga levnadskostnader ökar, så sammantaget får studenten drygt 100 kronor mindre kvar efter att utgifterna är betalda varje månad.

God utveckling för löntagarna de senaste tio åren

Ser man till utvecklingen de senaste tio åren har lönehushållen, i fasta priser, fått 15-35 procent mer kvar att leva på efter att nödvändiga utgifter är betalda 2021 jämfört med 2011. Garantipensionären har 60 procent mindre kvar varje månad efter utgifter är betalda, medan pensionärsparet med lite lägre pension har sju procent mer. För pensionärsparet med genomsnittliga pensioner sträcker sig vår tidsserie från 2015 till 2021, under den perioden har de fått 24 procent mer kvar att leva på efter nödvändiga levnadskostnader.

För den som är arbetslös innebär höjningen av inkomsttaket förra året att man har nästan fyra tusen kronor mer kvar i plånboken efter att utgifterna är betalda, jämfört med för tio år sedan.

Antaganden:

Analysen bygger på beräkningar för Swedbanks typhushåll, såsom enpersonshushåll, barnfamiljer, student, arbetslös, pensionärspar och garantipensionär. I nödvändiga levnadskostnader ingår bland annat kostnader för boende, mat, kläder och fritid.

För löntagare tillkommer en skattereduktion för arbetsinkomst med fokus på löntagare med lägre inkomster. Skattereduktionen är temporär (2021-2022) och ska kompensera för ökade kostnader för arbete som många har fått till följd av Corona. Regeringen avser att återkomma om utformning och skattereduktionen kommer att göras i samband med deklaration. Denna skattereduktion har inte kunnat tas hänsyn till i beräkningarna i den här analysen.

I löptexten görs jämförelser i löpande priser, för jämförelse i 2021 års prisnivå, se tabellbilaga. Inflationen var 1,6 procent mellan januari 2020 och januari 2021 (Källa: Statistiska Centralbyrån).