Störst marginaler och högst potentiell sparkvot  har sammanboende utan barn i bostadsrätt i Västerås. Med en potentiell sparkvot på 54 procent av den disponibla inkomsten efter att boende och normala levnadskostnader är betalda betyder det att de kan spara eller konsumera nästan 27 000 kronor i månaden. 

Minst marginaler och lägst potentiell sparkvot1 har ensamstående med barn i bostadsrätt i Göteborg. Med en potentiell sparkvot på sex procent har de en möjlighet att spara eller konsumera 1 500 kronor i månaden efter att boende och normala levnadskostnader är betalda. 

Hushållens ekonomi och möjligheter att spara varierar mycket mellan typhushåll och bostadsorter. Ensamstående med barn i bostadsrätt och unga utan barn i bostadsrätt lever generellt sett med minst marginaler och därmed lägst potentiell sparkvot.

– Givet dagens höga bostadspriser är det ofta tufft ekonomiskt för ensamboende, med eller utan barn, särskilt i Göteborg och Stockholm. Ofta lever man då med betydligt lägre marginaler än andra typhushåll på mindre orter. Vet du med dig att du har små marginaler i din privatekonomi gäller det att ha extra bra koll på inkomster och utgifter, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.  

Störst marginaler och möjligheter att spara har sammanboende utan barn i bostadsrätt
Sedan 2005 har hushållens marginaler och därmed det potentiella sparandet ökat generellt. Högre inkomster, lägre skatter och lägre räntor har bidragit till hushållens förbättrade ekonomi. Störst marginaler och möjlighet till ökat sparande har sammanboende utan barn i bostadsrätt. Lägst marginaler och möjligheter till sparande har ensamstående med barn i bostadsrätt. 

Störst förbättring och nya möjligheter till sparande för unga i bostadsrätt
Den största förbättringen sedan 2005 har skett för unga utan barn i bostadsrätt där den potentiella sparkvoten idag är nio procentenheter högre än den var 2005. För detta typhushåll har levnadskostnaderna ökat med 44 procent samtidigt som den disponibla inkomsten ökat med 72 procent mellan 2005 och 2020. Tack vare att kostnaderna har ökat långsammare än inkomsten så har ett större utrymme för potentiellt sparande uppstått. 

– Värdet av att ha koll på sin ekonomi och att ha ett regelbundet sparande kan inte underskattas, det har inte minst effekterna av Coronapandemin visat. Den som behöver hjälp med att se över sin ekonomi och få råd om hur man exempelvis kan komma igång med ett sparande ska inte vara rädd för att kontakta sin bank, det är det de finns till för. Och – även små summor gör skillnad över tid vid regelbundet sparande, säger Arturo Arques.