Kvar till sparande 2021 (pdf)
PRM Kvar till sparande (pdf)
Kvar till sparande med bil 2021 (pdf)

Samtliga typhushåll har idag ett mindre utrymme för sparande och övrig konsumtion i relation till sin inkomst jämfört med vad de hade 2020.

-Trots att sparutrymmet minskar har många fortfarande goda möjligheter att spara. Men skillnaderna mellan olika hushållstyper är stora. Möjligheten att spara beror till stor del på var man bor och om man är sammanboende eller inte, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Ensamstående med barn i bostadsrätt har ett potentiellt sparutrymme på 17 procent av disponibel inkomst efter att boende och rimliga levnadskostnader är betalda. I kronor räknat betyder det 4 900 kronor i månaden i potentiellt sparande. Unga utan barn har 22 procent, 3 800 kronor, kvar per månad över till sparande. Sammanboende utan barn i bostadsrätt har ett potentiellt sparutrymme på 49 procent av disponibel inkomst.

Stora skillnader mellan kommuner och olika typhushåll

Var man bor i landet kan också ha betydelse för hur mycket man får över till sparande. Sammanboende utan barn i bostadsrätt i Västerås har exempelvis 55 procent kvar av disponibel inkomst efter att boende och rimliga levnadskostnader är betalda. I kronor räknat betyder det 28 600 kronor i månaden i potentiellt sparande. Betydligt tuffare är det för ensamstående med barn i bostadsrätt boende i Umeå som har 9 procent, 2 200 kronor, kvar av disponibel inkomst efter att boende och rimliga levnadskostnader är betalda.

-I ett hushåll med två inkomster finns betydligt större möjligheter att skaffa sig en långsiktigt hållbar privatekonomi. Möjligheterna att skaffa den bostad ens familj behöver är också större med två inkomster, inte minst i större kommuner där priserna är högre, säger Arturo Arques.

Har familjen råd med bil?

Bilen har stor betydelse för många familjer och är för många en nödvändig levnadskostnad. Men alla familjer har inte råd att äga en egen bil. Enligt Swedbank och sparbankernas beräkningar har exempelvis ensamstående med barn i bostadsrätt boende i Stockholm och Umeå inte råd med en egen bil. Men även ensamstående med barn i bostadsrätt boende på Gotland, i Uppsala och Göteborg skulle få en mycket pressad ekonomi om de ägde en egen bil. Samma sak gäller unga utan barn i bostadsrätt boende i Umeå, Stockholm och Göteborg.

- Beroende på var du bor kan bilen vara en nödvändig levnadskostnad. För många ensamstående med barn och för unga utan barn räcker dock inte ekonomin till för att äga en egen bil. Bilen är på väg att bli något förbehållet endast sambor eller ensamstående med hög lön, säger Arturo Arques.

Vill du veta mer om hushållens ekonomi och möjligheter till sparande, konsumtion och bilägande kan du läsa rapporten Kvar till sparande 2021 och Har familjen råd att ha bil - se bifogad pdf.