Medan temperaturen faller ökar oron bland hushållen angående hur elpriserna kommer att se ut framöver. Vi har besökt SHE (Sala-Heby Energi) för att prata mer om läget kring elpriserna och vad man kan göra själv för att energieffektivisera både på kort och lång sikt. Vi har träffat Per-Erik som är chef på försäljnings-och marknadsavdelningen.

Sala-Heby Energi består av två anläggningar; kraftvärmeverket på Långgatan och huvudkontoret på Fabriksgatan. Sammanlagt är det ungefär 60 anställda som arbetar här.

-  Kraftvärmeverket utgör Salas basproduktion när det kommer till el och fjärrvärme. Vi har även anläggningar med värmepannor på de mindre orterna i Sala-och Heby kommun som försörjer hushåll med värme.

De förändrade elpriserna ser Per-Erik som ett stort problem för hushållens kommande elräkningar och att det kommer behöva vidtas åtgärder från olika aktörer för att underlätta för konsumenterna. Han menar även på att politiken kommer spela en avgörande roll för hur det kommer att se ut framöver, men det finns saker man själv kan se över för att minska sina elkostnader både på kort och lång sikt.

Mitt främsta råd är att försöka analysera vad i hemmet som drar mest el och att man utefter det försöker energieffektivisera så mycket som det går. Långsiktigt kan det exempelvis handla om att se över isoleringen i huset eller att se över om det nuvarande uppvärmningssystemet är optimalt utifrån hushållets förutsättningar. Vi kan hjälpa till med rådgivning och att konvertera ett nuvarande system till en annan lösning.

Som det ser ut idag så är fjärrvärmen en vinnare bland uppvärmningsalternativen för hushållen. Per-Erik menar att fjärrvärme generellt ger lägre kostnader på längre sikt, eftersom det inte kräver stora investeringskostnader som exempelvis en bergvärmepump. Systemet sköter dessutom sig självt och är miljövänligt. Dock vill han poängtera att det är högst individuellt när det kommer till vilken typ av uppvärmning ett specifikt hushåll rekommenderas.

I Sala finns ett fjärrvärmenät som är en förutsättning för att kunna ha just fjärrvärme som uppvärmningsalternativ. Med tanke på den kapacitetsbrist som råder i dagsläget så skulle elförsörjningen underlättas om fler går över till fjärrvärme. Om fler kan tänka sig att göra det så skulle strömmen räcka längre till övriga hushåll som inte har möjlighet till fjärrvärme.

Per-Erik förklarar att bergvärme och luftvärme också är bra alternativ, men även om energikällan till största del är en annan så drar dessa fortfarande el till viss del, vilket kan bli kännbart när elräkningen kommer till hösten och vintern.

Som så mycket annat har de olika alternativen sina för-och nackdelar, men jag skulle rekommendera att man ringer sitt elbolag för att få rådgivning kring vad som passar ens egna hushåll beroende på vilka förutsättningar som finns.

Kortsiktiga effektiviseringsåtgärder kan handla om att se över förbrukningen av varmvatten eller att se över sina vitvaror av äldre modeller och byta ut dessa. Det är också viktigt att ha koll på vilket typ av elavtal man har och ifrågasätta om det aktuella avtalet är det som passar det specifika hushållet. Elpriserna styrs av utbud och efterfrågan och är därmed billigare vissa tider på dygnet.

Om man har möjlighet att vara flexibel med sin elförbrukning kan man tjäna pengar på att förbruka elen vid vissa tidpunkter på dygnet. Detta förutsätter att man har ett timprisavtal, ett så kallat spotpris. Olika elleverantörer erbjuder appar med möjlighet att följa elpriserna timme för timme.

Om man däremot vill kunna förbruka elen när det passar en själv, utan att behöva tänka lika mycket på timpriserna, så kan ett rörligt pris vara ett bättre alternativ. Det rörliga priset baseras på priset på elbörsen. Detta innebär att man till viss del kan vara med och påverka det rörliga priset genom att försöka förbruka el de timmar som priset är billigast. Ju fler som förbrukar el de billiga timmarna, ju lägre kommer det rörliga priset att bli.

Ett fast elpris är att föredra om du vill veta vad du ska betala för den el du förbrukar. Däremot är det ingen rekommendation i dagsläget eftersom man då riskerar att låsa sig till ett väldigt högt pris.

Något som blivit alltmer populärt är installation av solceller som enligt Per-Erik är välinvesterade pengar. Återbetalningstiden för en sådan investering ligger normalt sett på 7–8 år.

Det som produceras av solcellerna kommer i första hand att försörja hushållet. Om det blir ett överskott så går detta ut på elnätet och då får man betalt för den elen. Eftersom elen är dyr i dagsläget kan återbetalningstiden för en sådan investering bli kortare än normalt.

För närvarande ser läget tungt ut inför hösten och vintern, men Per-Erik vill ändå tänka positivt.

- Kriser har man löst förut och det kommer man även göra denna gång. Man kommer behöva vidta åtgärder för att hushållen ska klara av att betala sina elräkningar. Jag tror kanske inte att elpriserna kommer gå tillbaka till de nivåer de varit på tidigare, men däremot kommer man hamna på en mer stabil nivå.