-Vi börjar nu se tecken på en försiktig normalisering. Omsättningen inom hotell och restaurang är 28 procent högre än för ett år sedan, om än fortfarande betydligt lägre än före pandemin. Även taxi och flygresor har stigit något från bottennivåerna för ett år sedan, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Konsumtionen var 3,5 procent högre än motsvarande period i fjol under den gångna veckan. Jämfört med motsvarande vecka 2019 var konsumtionen 8 procent lägre. Det visar statistik för veckan som avslutades 24 april, som tas fram av Swedbank Makro utifrån korttransaktioner inom Swedbank Pay, som hanterar över hälften av alla korttransaktioner i Sverige.

Varukonsumtionen var något högre förra veckan än nivåerna motsvarande veckor 2020 och 2019. Men utvecklingen är fortsatt splittrad. Konsumtionen av exempelvis kläder och skor har försvagats nyligen och var ungefär på samma nivå som 2020 de gångna veckorna.   

Konsumtionen väntas öka snabbare från och med sommaren då en allt större del av befolkningen har vaccinerats och smittspridningen avtar mer tydligt.

-Vi räknar med att konsumtionen tar rejäl fart efter sommaren. Sammantaget för 2021 och 2022 förutser vi den högsta tillväxten i hushållens konsumtion på över 20 år, säger Andreas Wallström.