Kvinnors pension uppgår till 70 procent av männens. År 2018 hade män i genomsnitt 17 000 kronor per månad i pension efter skatt i pension, medan kvinnor i genomsnitt hade 12 000 kronor efter skatt. [2]  Endast 13 procent av kvinnorna i undersökningen uppger att de skulle klara sig på den genomsnittliga pensionen för kvinnor. 43 procent av männen uppger att de skulle klara sig på den nivå som motsvarar männens genomsnittspension.

- Pensionen grundar sig på den inkomst man haft under hela yrkeslivet. Har man en lägre lön finns en del saker att tänka på för att ekonomin ska bli så bra som möjligt den dagen det är dags för pension. Och det är viktigt att börja i god tid, då har man större möjlighet att påverka pensionen till det bättre, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Många kvinnor deltidsarbetar men vet inte hur det påverkar pensionen
Två av tre kvinnor har arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv, vilket gör att de riskerar att få lägre pension. Av de kvinnor som har arbetat deltid uppger knappt hälften att de inte vet hur deltidsarbete påverkar pensionen.

Det är den totala livsinkomsten som ligger till grund för pensionen. Längre period av deltidsarbete minskar inkomsten och då också avsättningar till pension, både allmän pension och tjänstepension. För en grundskollärare i 30-årsåldern blir pensionen 1 200 kronor lägre om man jobbar deltid i tio år jämfört med heltid hela arbetslivet [3]. Med lägre inkomst blir det dessutom svårare att spara själv till pensionen.

- Lever man tillsammans med någon, tjänar olika mycket och om dessutom den ena tar ett större ansvar för hus och hem genom att till exempel arbeta deltid, är en stark rekommendation att även inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin. Genom att överföra pensionsrätter eller genom att spara som enskild egendom i den andres namn kan den som tjänar mer kompensera den andra, säger Madelén Falkenhäll.

Kvinnor sparar till pensionen, men lägre belopp än männen
Många kvinnor sparar till sin pension, men de sparar lägre belopp än män. Av de som inte sparar till sin pension är främsta anledningen bland kvinnor att man inte har råd. Män prioriterar i större utsträckning andra saker framför att pensionsspara.

-  Det är i sig inte förvånande att kvinnor sparar lägre belopp till sin pension än vad män gör, många kvinnor tjänar ju mindre. Men börjar man spara i tid blir även en mindre summa varje månad ett välkommet tillskott i plånboken som pensionär. Pensionssparandet är långsiktigt, så man kan med fördel placera i fonder som ökar sannolikheten till avkastning, säger Madelén Falkenhäll.

Förbättra din pension – tips från Swedbank och sparbankerna

  • Om det är möjligt, försök att jobba heltid, längre perioder av deltidsarbete ger lägre pension.
  • Deltidsarbete under småbarnsår påverkar pensionen olika beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har. Kolla upp vad som gäller på din arbetsplats.
  • Försök att jobba något eller några år efter 65. Varje år i arbete spelar roll och varje år du skjuter på att ta ut pensionen påverkar positivt.
  • Spara privat till din pension. Försök börja så tidigt som möjligt. Kommer du igång senare behöver du spara ett högre belopp.
  • Placera gärna ditt pensionssparande i fonder, det ökar möjligheten till avkastning på ditt sparande. Se även över avgifterna, de spelar roll på lång sikt.
  • Lever man tillsammans med någon, tjänar olika mycket och om dessutom den ena tar större ansvar för hus och hem genom att till exempel arbeta deltid, är en stark rekommendation att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin. Det kan ske genom att starta ett pensionssparande i dennes namn, som enskild egendom. Man kan också föra över pensionsrätter för premiepension.
  • Gifta eller registrerade partners kan överföra sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete. På så sätt kan man kompensera det pensionsbortfall den föräldern annars skulle få.

Överföring av pensionsrätter
Gifta eller registrerade partners kan överföra pensionsrätt för premiepension till varandra. Den som tjänar mer kan göra det för att till exempel kompensera den som tjänar mindre och på sätt förbättra dennes ekonomi som pensionär. Man kan inte föra över tidigare intjänade pensionsrätter, utan bara för de som tjänas in under det aktuella året. Överförda pengar kan inte föras tillbaka.

För mer information: 
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  
www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes i januari 2020, 3 094 personer mellan 18 och 65 år deltog i undersökningen.
[2] Källa: Statistiska centralbyrån. 
[3] Vid deltidsarbete hela arbetslivet blir skillnaden i pension betydligt större.

Denna information skickades av Cision

Pressmeddelande inkl tabeller