Pensionen baseras på hur stor sammanlagd inkomst man haft under hela livet. I takt med att kvinnors genomsnittliga inkomster ökar så ökar också kvinnors genomsnittliga pensioner, relativt sett mer än männens. Mellan 2015 och 2019 ökade kvinnors pensioner med 14 procent, männens med 11 procent.

Samtidigt minskar också andelen kvinnor som behöver dryga ut sin pension med garantipension. År 2010 fick 62 procent av kvinnor med allmän pension en del av sin pension från garantipensionen. I januari 2021 var andelen 44 procent. Även det genomsnittliga beloppet kvinnor får från garantipension har minskat under tidsperioden. 

- Det är väldigt positivt att kvinnors pensioner ökar och att andelen kvinnor med garantipension har minskat så mycket under de senaste tio åren. Men det är en bit kvar innan kvinnorna är ikapp. Pensionen baseras på vilken lön man har haft och så länge löneskillnaderna består kommer också pensionerna att vara olika för kvinnor och män, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Kvinnor har i genomsnitt 7 000 kronor lägre pension än män

Trots att kvinnors pensioner ökar för varje år ligger de fortfarande långt efter männens. Den genomsnittliga pensionen för kvinnor var 2019 omkring 16 000 kronor per månad före skatt, för män var den knappt 23 000 kronor per månad före skatt.

Samtidigt som många kvinnor ser fram emot pensionen, uppger mer än var tredje kvinna att de oroar sig för sin ekonomi som pensionär. Knappt tre av tio kvinnor uppger också att de inte kommer att klara sig eller kommer ha svårt att klara sig på sin pension.

- Många kvinnor oroar sig för sin pension, men det är faktiskt ändå fler som ser fram emot pensionen. Alla kvinnor har såklart inte låga löner, men om man har en lägre inkomst och känner sig orolig för pensionen kan det vara bra att i god tid gå igenom sin situation. Man kan se efter om det är något man kan förändra för att ekonomin ska bli så bra som möjligt den dagen det är dags att gå i pension, säger Madelén Falkenhäll.

Deltidsarbete ger lägre pension – och nära sju av tio kvinnor har jobbat deltid

En orsak till lägre pension är längre perioder av deltidsarbete, dels för att lön och avsättning till pension blir lägre under de åren, dels genom att lönekarriären kan bli lidande efter en lång period av deltidsarbete. 35 procent av kvinnorna uppger att de har arbetat deltid mellan fem och tio år eller under större delen av sitt yrkesliv. Ytterligare 32 procent har jobbat deltid upp till fem år. Av de som jobbat deltid under en längre period uppger 38 procent att de inte kommer att klara sig eller kommer få svårt att klara sig på sin framtida pension.

- Jobbar till exempel en av föräldrarna deltid under en längre period när barnen är små kan det vara klokt att inkludera pensionen i hushållsekonomin, så att den med högre inkomst kompenserar för det inkomstbortfall den andra får. Det många inte känner till är att man kan föra över pensionsrätter till varandra om man är gifta eller registrerade partners. Det kan påverka pensionen med tusenlappar, säger Madelén Falkenhäll.

Endast 20 procent vet vad det innebär att föra över pensionsrätter mellan makar. Men om en höginkomsttagare för över pensionsrätter för sin premiepension under 20 års tid till sin make/maka eller registrerade partner förbättras den andras pension med knappt 1 900 kronor per månad före skatt livet ut. Det motsvarar sänkningen i pension som en grundskollärare skulle få vid deltidsarbete på 60 procent i 15 år utöver småbarnsåren. För den som för över pensionsrätter minskar pensionen med knappt 2 000 kronor per månad. 

Förbättra din pension – tips från Swedbank

  • Om det är möjligt, försök att jobba heltid, längre perioder av deltidsarbete ger lägre pension.
  • Deltidsarbete under småbarnsår påverkar pensionen olika beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har. Kolla vad som gäller på din arbetsplats.
  • Varje år i arbete spelar roll och varje år du skjuter på att ta ut pensionen påverkar positivt. Om du vill, orkar och har möjlighet kan alltså några extra år på jobbet innan pension göra stor skillnad.
  • Spara privat till din pension. Försök börja så tidigt som möjligt. Kommer du igång senare behöver du spara ett högre belopp. Även små belopp gör skillnad över tid.
  • Placera gärna ditt pensionssparande i fonder, det ökar möjligheten till avkastning på ditt sparande. Se även över avgifterna, de spelar roll på lång sikt.
  • Lever man tillsammans med någon, tjänar olika mycket och om dessutom den ena tar större ansvar för hus och hem genom att till exempel arbeta deltid, är en stark rekommendation att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin. Det kan ske genom att starta ett pensionssparande i dennes namn, som enskild egendom (för att exkludera det från en eventuell bodelning).
  • Gifta eller registrerade partners kan överföra sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete. På så sätt kan man kompensera det pensionsbortfall den föräldern annars skulle få.

Överföring av pensionsrätter

Gifta eller registrerade partners kan överföra pensionsrätt för premiepension till varandra. Den som tjänar mer kan göra det för att till exempel kompensera den som tjänar mindre och på sätt förbättra dennes ekonomi som pensionär. Man kan inte föra över tidigare intjänade pensionsrätter, utan bara för de som tjänas in under det aktuella året. Överförda pengar kan inte föras tillbaka. Överföring upphör automatiskt vid skilsmässa. Kontakta Pensionsmyndigheten för att veta mer eller för att föra över pensionsrätter.