Kvinnors pensioner ökar i kronor ungefär lika mycket som mäns mellan 2019 och 2020, runt 700 kronor per månad. I procent innebär det att de ökar mer för kvinnor än män eftersom den genomsnittliga totala pensionen var 16 500 kronor per månad för kvinnor och 23 600 kronor för män 2020.*

- Även om kvinnors pensioner är lägre än mäns syns en tendens över tid att avståndet minskar. Det blir särskilt tydligt om man ser till de yngre pensionärerna. En allt större andel av kvinnor som går i pension har en högre livsinkomst vilket innebär högre pensioner och det är positivt, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

I åldersgruppen 65-69 år uppgår kvinnornas pension till 76 procent av männens. Ser man till samtliga över 65 år så uppgår kvinnornas pension till 70 procent av männens. Och kvinnors genomsnittliga arbetsinkomst motsvarar 80 procent av mäns 2020, vilket innebär att avståndet mellan pensionen också kommer att minska på sikt.

Kvinnors lägre löner ger också lägre pensioner

Samtidigt är det fortfarande en bra bit kvar till jämställda pensioner. Män har alltså i genomsnitt över 7 000 kronor mer i pension varje månad än kvinnor. Förklaringen ligger i löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

- Pensionen bygger på hur mycket man totalt tjänat under hela sitt yrkesliv, och så länge inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är kvar kommer storleken på pensionerna också att skilja sig åt, säger Madelén Falkenhäll.

Många kvinnor arbetar inom till exempel vård, omsorg och handel där lönerna är lägre och det inte alltid är möjligt att arbeta heltid. Mer än var tredje kvinna jobbade deltid år 2021 (SCB). I en sifoundersökning från Swedbank och sparbankerna uppger 14 procent av kvinnorna att de har arbetat deltid under större delen av sitt yrkesliv. Kvinnor tar dessutom mer föräldraledigt än män, 2020 stod kvinnor för 70 procent av föräldradagarna.

- Lägre löner och längre perioder av deltidsarbete påverkar inte bara kvinnors ekonomi här och nu utan också deras framtida pension. Föräldraledigheten i sig gör däremot inte så stor skillnad för pensionen, men den kan innebära att man hamnar efter karriär- och lönemässigt. Det kan i sin tur påverka pensionen, säger Madelén Falkenhäll,

Överföring av pensionsrätter och sparande kan förbättra pensionen

Om man lever tillsammans med någon är det viktigt att inkludera pensionen i hushållsekonomin, eftersom pensionen kommer påverkas för den som eventuellt tar det större ansvaret för barn och hem. Överföring av pensionsrätter för premiepension eller sparande kan kompensera för det.

- Makar kan föra över pensionsrätter till varandra som ett sätt att höja pensionen för den med lägre inkomst, effekten kan bli en tusenlapp eller två per månad beroende på lön. Är man inte gifta kan man i stället spara i den andras namn, säger Madelén Falkenhäll.

Om den som överför pensionsrätter tjänar 35 000 kronor per månad och för över sin premiepension under 20 års tid innebär det 1 400 kronor mer i pension för den andra. Med en lön på 48 000 kronor per månad blir beloppet 1 900 kronor per månad.

Ett annat sätt att få en högre inkomst som pensionär är att spara till sin pension, något som 62 procent av kvinnorna uppger att de gör. Många kvinnor önskar också att de börjat spara tidigare eller att de sparat mer.

- Det är bra att många kvinnor pensionssparar. Har man en lägre inkomst kan det vara svårare att spara, men kommer man igång i tid behöver inte beloppet varje månad vara så stort. Med ränta på ränta-effekten kan även små belopp växa över tid, säger Madelén Falkenhäll.

Den som sparar 300 kronor per månad i fonder i 20 år kan sannolikt ta ut 600 kronor per månad efter skatt i 20 år som pensionär. Kan man sätta av 1 000 kronor per månad i 20 år kan det i stället bli 2 000 kronor per månad efter skatt i 20 år som pensionär. Även sparande kan vara ett sätt att, om man lever med någon, kompensera den med lägre inkomst. Sparandet bör då göras i dennes namn och registreras som enskild egendom så det skyddas vid en eventuell bodelning.

Läs hela pressmeddelandet här