- Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan för att prata om sin ekonomi, många är oroliga inför vintern med stigande elpriser, höjda räntor och dyrare matkostnader.

Anders berättar att med våra nya öppettider så får vi större möjlighet att ta emot våra kunder för bokade möten. Idag har vi en mycket hög efterfrågan och ibland också långa väntetider innan man får en tid. Detta vill vi förbättra så när banken har stängt kassa/kundservice kl. 12 erbjuder vi istället bokningsbara tider där våra kunder har möjlighet att i lugn och ro få hjälp med alltifrån sina vardagstjänster inom bank till en full rådgivning där vi ser över lån, sparande och försäkringar, på en tid som passar dem.

- Jag har stor förståelse inför att denna förändring inte kommer att passa alla. Men för den absolut största delen av våra kunder kommer det att bli en förbättring där vi kan lägga ett större fokus på kunden när vi kan sitta ned i lugn och ro.

Idag är det mindre än 5 % av våra kunder som använder våra kassatjänster, men vi har kunder som har ett behov av att besöka banken efter kl. 12 och därför kommer vi att hålla öppet till kl. 18 på torsdagar, fortsätter Anders.

Den nya tekniken, till exempel att kunna blippa sitt kort när man betalar, underlättar för personer som av olika skäl har haft svårt att hantera vanliga kortbetalningar och därför endast kunnat sköta sina betalningar via kontanter. Det är fantastiskt när tekniken kan skapa nya möjligheter, säger Anders.

Varför anställer ni inte fler personer istället för att förändra öppettiderna?

Bankbranschen är en bransch som är under stor förändring, och har varit det under de senaste åren. De traditionella bankerna stänger sina lokalkontor och i Sala och Heby kommuner har hälften av alla bankkontor stängt under de senaste åren. Priserna pressas mer och mer, både ifrån nya bankaktörer och traditionella banker samt nya nischaktörer som exempelvis enbart jobbar med vissa lönsamma tjänster men som inte tillhandahåller service som kräver mycket resurser.

I kombination med att ha fysiska kontor, kontanthantering och ökade krav på att hantera bedrägerier och penningtvättsfrågor där vi under de senaste åren har behövt öka vår bemanning till följd av nya nationella och internationella regelverk, då bankerna är en mycket viktig part för att bekämpa samhällsskadlig verksamhet. Exempelvis trafficking, finansiering av terrorism eller bedrägerier av olika form. Allt detta sammantaget ökar våra kostnader och därmed begränsar våra möjligheter att erbjuda attraktiva produkter, tjänster och service

- Som bank måste man vara lönsam utifrån de krav som ställs ifrån EU och andra nationella instanser. Det handlar i  slutänden om att minska risken för kunderna.

Som sparbank har vi även ett annat viktigt uppdrag - att ge tillbaka till de kommuner där vi verkar och vara bygdens bank helt enkelt. Att förstå vår marknad är en klar fördel när det gäller att låna ut pengar på ett ansvarsfullt sätt för att inte riskera att sätta någon i en ohållbar ekonomisk situation framöver.

Vi brukar alltid säga att det är vi som tillsammans med er kunder skapar växtkraft i våra kommuner. Till exempel genom att vi kan ge tillbaka genom olika samhällsbyggande insatser såsom Miljonen, föreningskraften och sponsring för att nämna några, och självklart arbeta proaktivt gällande såväl social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I år avsatte vi sex miljoner till vår samhällsnytta vilket är en fördubbling mot tidigare år. Går banken bra ska detta återspeglas i vår samhällsnytta. Mår bygden bra går också banken bra, säger Anders.

Hur ser ni på framtiden för kontanter?

Det finns inga planer på att ta bort vår kontanthantering. Idag erbjuder vi detta under måndagar och torsdagar. Användandet har under de senaste åren minskat kraftigt och fortsätter att minska. Men vi ser det som viktigt att fortsatt kunna erbjuda kontanter både ur ett beredskapsperspektiv för samhället men också för att en del av våra kunder faktiskt efterfrågar manuell hantering av kontanter. Det minskande antalet banker och köpställen som hanterar kontanter påverkar möjligheten att upprätthålla en hållbar infrastruktur för kontanter, vilket gör att vi blir sårbara vid kriser. Men kontanthantering är kostsamt och resurskrävande då det krävs mycket hög säkerhet vid transportering, uppräkning, utrustning för att identifiera förfalskade sedlar och bedrägerier. I och med de stora resurser som krävs bidrar också kontanthanteringen till negativa effekter för miljö och klimat.

Jag ser fram emot att vi nu kan ta emot ännu fler kunder och hjälpa till att bidra till en hållbar ekonomi, avslutar Anders.

Nya öppettider från 10 oktober
Måndag-onsdag, fredag: 9 – 12
Torsdag: 9 – 18

Därutöver bokade besök.Öppettiderna gäller alla våra kontor
Kundcenter via telefon har öppet måndag-fredag, 9-18.

Vill du boka en rådgivning?
Fyll i formuläret på salasparbank.se/boka eller ring Kundcenter på 0224-850 00.