Från 2026 höjs pensionsåldern för att säkra pensionerna på sikt. Med höjd pensionsålder kommer de flesta få 70 procent av sin slutlön i sammanlagd pension. Men 37 procent av svenskarna tycker att pensionen borde ligga runt 80 procent av lönen.

- Det svenska pensionssystemet är robust, men många upplever att pensionerna är för låga. Det finns sätt att höja pensionsnivåerna, men det behöver göras på ett sätt som inte riskerar förtroendet för pensionssystemet, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Större andel på börsen kan vara nyckeln till högre pensioner

Pensionerna kan höjas på flera sätt, till exempel genom att höja pensionsavgifterna så att avsättningsnivån höjs generellt. Man kan även höja avsättningen till tjänstepension, alltså den delen av pensionen som arbetsgivarna står för. Det är också något som sker för många kollektivanställda inom det privata näringslivet och som kommer göras för kommun- och regionanställda från 2023.

Det finns också sätt att öka pensionerna utan att avgifter eller skatter behöver höjas. En väg är att omfördela den allmänna pensionen, alltså pensionen som kommer från staten, så att en större del placeras i fonder på börsen. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del som placeras i fonder eller i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa. Sedan premiepensionen infördes 1995 har den genomsnittliga värdeökningen varit 7,5 procent per år medan inkomstpensionen som följer inkomstutvecklingen i samhället har räknats upp med 3,1 procent per år.

- Genom att avsätta en högre andel av den allmänna pensionen till premiepensionen kan pensionerna öka. För att inte öka marknadsrisken och den individuella risken för mycket skulle avsättningen kunna begränsas till fem procent varav hälften till AP 7 Såfa. En liten förändring kan tyckas men som i slutändan kan få stor betydelse, säger Arturo Arques.

Tusenlappar mer i pension vid ökad avsättning till premiepension

Genom att öka den andel som sätts av till premiepension ökar också summan som sparas i fonder för varje individ. För en undersköterska med 24 000 kronor i lön sätts det med nuvarande fördelning av 600 kronor varje månad till premiepension. Genom att öka premiepensionen från 2,5 till 5 procent blir avsättningen i stället 1 200 kronor per månad.

- För en undersköterska i 23-årsåldern skulle en fördubblad avsättning till premiepensionen öka pensionen med 1 800 kronor per månad. Med en högre avkastning inom premiepensionen per år kan det handla om det dubbla, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

De flesta är positiva till premiepensionen – många vill också spara mer själva

De allra flesta, 76 procent, tycker att det är bra att delar av den allmänna pensionen placeras på börsen. Många kompletterar dessutom pensionen de får från stat och arbetsgivare med ett eget

sparande. 67 procentuppger att de skulle spara mer själva till sin pension om de kunde göra skatteavdrag eller om sparandet var subventionerat på annat sätt.

- Även om huvudansvaret för pensionen ligger på stat och arbetsgivare är det positivt att så många sparar själva till sin pension. Med ett eget sparande har man större möjlighet att leva det liv man vill som pensionär, säger Madelén Falkenhäll.

Läs hela pressmeddelandet här