-Pandemin sätter fortsatt betydande avtryck på omsättningen i flera branscher, men konsumtionen är inte riktigt lika nedtryckt som den var när pandemin slog till förra året, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Konsumtionen låg 13 procent över nivån motsvarande period i fjol under den gångna veckan. Både varu- och tjänstekonsumtionen steg jämfört med inledningen av pandemin. Det visar statistik mellan 20 och 27 mars som tas fram av Swedbank Makro utifrån korttransaktioner inom Swedbank Pay, som hanterar över hälften av alla korttransaktioner i Sverige.

Tjänstekonsumtionen är dock betydligt lägre jämfört med ett normalår. Totalt var omsättningen i tjänstesektorn cirka 37 procent lägre än motsvarande period 2019.

Det syns fortsatt en positiv trend för tjänstekonsumtionen, som har ökat svagt sedan de senaste bottennivåerna vid årsskiftet. Framför allt är det omsättningen inom hotell och restaurang som förbättrats något och jämfört med samma period förra året är omsättningen i sektorn 19 procent högre.

-Det är positivt att vi ser en stigande trend i konsumtionen trots rådande läge, men vi räknar med att konsumtionen tar fart ordentligt först till sommaren när smittspridningen bedöms ha minskat och restriktionerna lättats på, säger Andreas Wallström.