- Med Föreningskraften ger vi föreningslivet ett extra tillskott för att främja föreningslivet. Vi är övertygade om att ett rikt föreningsliv är betydelsefullt för att våra orter ska vara schyssta att leva, bo och verka i. Föreningarna gör ett helt fantastiskt jobb där få personer gör stora ideella insatser. Det vill vi fortsätta att stötta, säger Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

I år har vi lyft fram några av mottagarna i våra sociala medier. Hela listan på vilka föreningar som får del av Föreningskraften hittar du på salasparbank.se/utdelning

* Föreningskraften innebär att när man som kund hos oss har gjort en rådgivning eller tecknat en tjänst får välja en förening i Sala och Heby kommuner som vi skänker 100 kronor till.

Här finns hela listan över vilka föreningar som får Föreningskraften