För sextonde gången avsätts en miljon kronor till Miljonen. Hittills har 357 initiativ fått del av Miljonen för att skapa växtkraft i Sala och Heby kommuner. Temat för Miljonen 2019 är växtkraft och ansökningsperioden pågår fram till och med den 30 juni.

− Vi vet att det finns ett stort engagemang och fantastiskt många goda idéer där ute som vi genom Miljonen kan vara med och stötta. Miljonen har blivit ett välkänt begrepp i vårt verksamhetsområde som möjliggör att många initiativ kan bli verklighet. Dels genom ett bidrag från oss och ofta ideella insatser ifrån mottagarens sida. Just därför fortsätter vi med Miljonen enligt samma upplägg som när vi drog igång Miljonen 2003, berättar Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

En miljon till

Sala Sparbank avsätter ytterligare en miljon kronor, utöver Miljonen. Pengar som ska gå till sex specifika områden som banken har identifierat som mycket viktiga att göra en insats inom.

  • Föreningsliv
  • Psykisk ohälsa hos unga
  • Digital delaktighet
  • Ökad kunskap hos unga om bank & ekonomi
  • Hjärtstartare på landsbygden
  • Näringsliv

Christer Eklind
Vd
0224-850 80 / 070-678 50 80