Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service uppskattas särskilt av kunderna.

- Den stora utmaningen för en bank idag är att samtidigt vara både digital och personlig – det lyckas Sveriges sparbanker med, säger Christer Eklind, vd för Sala Sparbank.

Undersökningen visar att kunderna uppskattar allt mer de digitala tjänsterna, men vill samtidigt att det även ska finnas lokal förankring. Det handlar om att banken ska vara nära sina kunder och förstå de­ras vardag. Även om de flesta kundmöten idag sker via digitala gränssnitt är det fortsatt det nära och personliga mötet som påverkar nöjdhet och lojalitet mest.

- Kundernas betyg är det allra viktigaste för oss på Sala Sparbank och är bärande i den unika sparbanksidén. Sparbankerna har sedan länge ett högt förtroende bland kunderna. Det är därför glädjande att vi nu tagit ytterligare ett starkt steg framåt, säger Christer Eklind.

Sparbankerna som tillsammans har närmare 2,2 miljoner kunder och cirka 200 kontor i 19 landskap är sparbankerna den viktiga banken för människor och företag utanför storstäderna.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter årligen kundnöjdheten hos Sveriges bankkunder. Årets undersökning genomfördes under perioden 3 augusti – 4 september 2020 och bygger på 7 968 intervjuer med privatkunder och 6 898 intervjuer med företagskunder.

Kontakt
Christer Eklind, vd Sala Sparbank, 0224-850 80
 

Om Sveriges sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 sparbanker och sparbanksstiftelseägda bankaktiebolag och 24 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.