Världsspardagen arrangeras av World Savings Banks Institute (WSBI) med nära 7000 sparbanker som medlemmar i över 90 länder. Världsspardagen sätter fokus på sparandets stora möjligheter för individen.

2020 är också året då Sparbanksidén fyller 200 år i Sverige. För första gången genomför de 58 medlemmarna i Sparbankernas Riksförbund en gemensam sparbanksdag. Temat är finansiell infrastruktur och samhällsutveckling utanför Sveriges storstadsområden.

Sparbankerna - Sveriges femte största grupp av banker - är idag viktigare än någonsin för kapitalförsörjning till företag och hushåll på sina verksamhetsorter. Totalt servar Sparbankerna drygt 2,2 miljoner kunder i 19 landskap och omkring 1/3 av Sveriges kommuner. Därmed är Sparbankerna i praktiken avgörande för möjligheterna att leva och driva företag i stora delar av Sverige.

Men Sparbankerna fungerar även som katalysator för samhällsutvecklingen i stort. Med närmare en halv miljard kronor i bidrag varje år till drygt 5 500 föreningar gör sparbankerna skillnad för medborgarna i genom satsningar inom utbildning, idrott, forskning, kultur och lokalt näringsliv.

Sala Sparbank kommer att fira Sparbanksidén via sociala kanaler. Intervjuer med nyckelpersoner ifrån Sala och Heby kommun berättar om hur en sparbank på orten positivt påverkar och bidrar till samhällsnytta. Intervjuerna kommer att visas på bankens sociala plattformar under vecka 44.

För mer information kontakta bankens vd Christer Eklind, 0224-850 80.