− Vi vet att det finns ett stort engagemang och fantastiskt många goda idéer där ute som vi genom Miljonen kan vara med och stötta. Miljonen har blivit ett välkänt begrepp som möjliggör att många initiativ kan bli verklighet. Dels genom ett bidrag från oss och ofta ideella insatser ifrån mottagarens sida. Just därför fortsätter vi med Miljonen enligt samma upplägg som när vi drog igång Miljonen 2003, berättar Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

Under året har vi i samarbete med ett externt företag, vid namn Sustainergies, undersökt om Miljonen bidrar till samhällsnytta. 27 av 30 uppskattar att bidraget från Miljonen har gynnat föreningen 8 eller högre på en 10-gradig skala. Motsvarande siffra för hur bidraget uppskattas ha gynnat samhället är 25 av 30 stycken.

En miljon till

Sala Sparbank avsätter ytterligare en miljon kronor, utöver Miljonen. Pengar som ska gå till fyra specifika områden som banken har identfierat som mycket viktiga.

  • Föreningsliv
  • Näringsliv
  • Hälsa
  • Trygg på nätet

Genom Föreningskraften kommer vi att fortsätta att ge föreningslivet ett extra tillskott under 2018 för att främja ett rikt föreningsliv. Det innebär att när en kund har gjort en rådgivning/tecknat en tjänst hos oss får kunden välja en förening som vi skänker 100 kronor till.

– Föreningarna gör ett helt fantastiskt jobb och är en mycket viktig del en del i en attraktiv kommun där få personer gör stora ideella insatser. Detta vill vi fortsätta att stötta, säger Christer Eklind.

Vi fortsätter vår satsning på näringslivet. Under året går sex lokala företagare ett utvecklingsprogram, ”Framgångsfabriken”, för att utveckla sina företag och som företagsledare. Till hösten får nya företagare chansen. Vi kommer även att satsa på områdena Hälsa och Trygg på nätet.

För mer information kontakta vd Christer Eklind
0224-850 80