Vi inför flera olika andelsklasser i fonden men till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna är att vi ändrar fondens målsättning, jämförelseindex, placeringsinriktning samt att vi tydliggör fondens tillgängliga kreditinvesteringar genom att beskriva lägsta tillåtna kreditrating på fondens placeringar. I samband med förändringarna i fondbestämmelserna sänker vi fondens högsta möjliga förvaltningsavgift. Utöver dessa förändringar gör vi språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer om vilka förändringar som sker i kundbrevet.

Kundbrev förändringar i Räntefond Kort Plus