För sextonde gången delar Sala Sparbank ut en miljon kronor av sitt överskott, tillbaka till bygden. I år inkom 109 ansökningar varav 33 initiativ får del av årets Miljonen.

I och med årets utdelning har 390 initiativ fått del av de sammanlagt sexton miljoner kronor som delats ut via Miljonen sedan starten 2003.
Årets utdelning kommer att ske på Salamässan lördagen den 31 augusti kl. 15.15 på Stora scenen.

– I år har vi fått in många ansökningar inom både samhälle, kultur och idrott. Områden som är viktiga för att våra kommuner ska fortsätta att vara attraktiva ställen att leva & bo på.

Nedan finner ni de 33 mottagarna presenterade. Vi önskar att dessa inte offentliggörs innan utdelningen.

Christer Eklind
Vd

Mottagare av Miljonen 2019