Dagen till ära har vi pratat med Annika Nelson Berg, hållbarhetsansvarig på Sala Sparbank. Annika brinner för miljöfrågor och har ett stort engagemang, både privat och på jobbet. Vi har Annika att tacka för att vi kan stoltsera med att vi miljöcertifierades som Nordens första bank redan år 2002.

Vad är det då som driver Annika?

-  Jag har ett brinnande naturintresse och jag ser hur allt runt omkring mig förändras. Jag lägger märke till hur balansen försvinner i naturen. Det handlar främst om klimatförändringar och allt vad det innebär. Exempel på detta kan vara att vissa växtarter blommar tidigare än de ska, eller att djur beter sig på ett annat sätt än de brukar göra. Vi är beroende av att ekosystemet fungerar.

Annika förklarar att Sala Sparbank alltid har arbetat med hållbarhetsfrågor, sedan 1828. Då hette det att banken skulle främja sparande och hushålla med resurser samt bidra till samhället. Alltså ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhet är en ny definition för något banken arbetat med sedan starten för snart 191 år sedan, men också något som förändras ständigt.

I dag är hållbarhetstänket en viktig aspekt i allt som banken gör, både internt och mot kund.

- Ett miljömål vi valt ut att arbeta med är energi- och pappersförbrukning. Vi ska försöka minska energi- och pappersförbrukningen med 20 % till år 2028. Det är ett ganska ambitiöst mål eftersom vi redan minskat energiförbrukningen med 20 % sedan 2008.  Men med stöd av att de digitala tjänsterna utvecklas som skapar möjlighet till att signera avtal digitalt istället för på papper, har vi höga förhoppningar om att vi kommer att klara även detta mål.

Du som sparar i hållbara fonder får mer än bara ditt eget ekonomiska värde, du bidrar samtidigt till en minskad miljöklimatpåverkan, minskad fattigdom och ökad hälsostatus i omvärlden beroende på vilka fonder du väljer att spara i.

Annika menar att kunder i Sala Sparbank har en unik möjlighet att göra något för samhället och miljön genom alla de projekt som banken är engagerade i och bidrar till. Det finns också möjlighet att påverka genom att söka medel från Miljonen, till hållbarhetsprojekt till exempel. Sista dag för att ansöka är den 30 juni.

Sist men inte minst! Vad är ditt bästa miljötips?

- Jag gör det hellre lite krångligt och tar cykeln så att jag slipper ta bilen. 

Läs mer om Sala Sparbanks hållbarhetsarbete här.