Många öppnar det orangea kuvertet, men mer än var tredje känner inte alls till minpension.se. Sex av tio saknar kunskap om hur pensionen fungerar och många vet inte hur mycket de kommer få i pension. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Av undersökningen framgår att en klar majoritet upplever att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur dess olika delar med allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande fungerar.
– Vår undersökning visar att även om man öppnar sitt orangea kuvert har många svårt att ta till sig informationen där i, man förstår inte riktigt hur pensionen fungerar och hur stor den kommer att bli. Behovet av folkbildning är fortsatt stort, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
Mer än var femte vet inte hur mycket de kommer få i pension
Har man dålig kunskap om pensionen är det också svårt att förstå hur stor den egna pensionen kommer att bli. Mer än var femte vet inte alls hur mycket de kommer få i pension.
I mitten av februari börjar de orangea kuverten dimpa ner i brevlådan. De innehåller årsbesked över allmän pension och premiepension. En ännu bättre bild av sin framtida pension får man om man gör en egen pensionsprognos på Pensionsmyndighetens hemsida eller på minpension.se. Där finns även information över tjänstepension och eventuellt eget sparande. Men av undersökningen framgår att mer än var tredje inte känner till minpension.se, nästan lika många känner till men använder inte.
– Det är synd att så många inte känner till minpension.se. Där kan man få en bra helhetsbild över de olika delarna i pensionen. När man får det orangea kuvertet kan det vara en bra påminnelse om att gå in på minpension.se och göra sin egen pensionsprognos, fortsätter Arturo Arques.
Kunskap gör det lättare att planera inför pensionen
Med ålder och inkomst stiger intresset för pension och även kunskapsnivån. Det är fler bland de äldre som öppnar det orangea kuvertet och som använder minpension.se. Men ändå uppger knappt hälften av de mellan 55 och 65 år att de har liten eller ingen kunskap alls om hur pensionssystemet fungerar.
– Se till att göra en pensionsprognos och ta ett första steg att lära dig mer om din pension. Det ger dig bättre förutsättningar att planera för din tid som pensionär, säger Arturo Arques.