För att klara sig ekonomiskt behöver många och stora yrkesgrupper mer i pension än de sannolikt kommer att få. Ett sätt att höja sin framtida pension är genom att arbeta längre. Tre av tio planerar att arbeta efter att de fyllt 65 år, men betydligt fler uppger att de skulle orka. Det visar en ny undersökning som Swedbank och sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo.
– Att många orkar jobba längre är positivt, det kommer sannolikt behövas för att nå upp i en pension som många upplever att de behöver för att klara sig. Att arbeta ett eller ett par år efter 65 års ålder påverkar pensionen avsevärt. Det kan handla om tusenlappar varje månad, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.

Många uppger att de orkar jobba längre
30 procent planerar att arbeta längre än till 65 år men ännu fler (45 procent) uppger att de skulle orka jobba efter 65 år. Hur länge man tror att man orkar arbeta skiljer sig åt mellan inkomstgrupper. Bland höginkomsttagare tror 60 procent att de orkar jobba efter de fyllt 65 år, bland låginkomsttagare är andelen 40 procent. En anledning till det kan vara att yrken förknippade med lägre inkomst ofta är fysiskt tyngre.
– Hur tungt arbete man har spelar så klart roll för hur länge man orkar arbeta. Men om man kan är det bra att jobba något år extra och framförallt försöka arbeta heltid under hela sitt yrkesliv, fortsätter Madelén Falkenhäll.
I en tidigare analys av Swedbank framgår det att en grundskollärare i 30-årsåldern får knappt 800 kronor mer i pension per månad om hen arbetar ett extra år, 1 600 kronor för två extra år. För en civilingenjör blir det 1 200 respektive 2 500 kronor mer i pension per månad.
Många planerar att jobba längre för att de tycker det är roligt
Av de som planerar att jobba efter 65 år är det ungefär lika många som gör det för att de upplever att de behöver för att klara sin ekonomi (43 procent) som gör det för att de tycker att det är roligt (45 procent).
Av de som upplever att de behöver jobba längre uppger merparten att de måste för att klara sin ekonomi, en mindre andel uppger att de behöver det för att kunna leva det liv de vill som pensionär. Av de som planerar att jobba vidare för att de tycker det är roligt kommer de flesta att arbeta deltid.

Hur mycket pengar behövs för att klara sig på pensionen?
Två tredjedelar uppger att de behöver mer än 15 000 kronor efter skatt för att klara sig om de skulle gå i pension idag. Det motsvarar en pension på runt 20 000 kronor före skatt. Bland de över 35 år uppger knappt 80 procent att de skulle behöva en pension motsvarande 20 000 kronor. Många och stora yrkesgrupper kan sannolikt inte räkna med en pension på den nivån. Till exempel kan en sjuksköterska eller snickare i 60-65 årsåldern som har arbetat sedan 20-årsåldern räkna med en pension på 19 500 kronor före skatt. En undersköterska runt 16 000 kronor före skatt.
– Många framtida pensionärer riskerar att inte klara ekonomin utan att spara in på mycket annat än det mest nödvändiga, som boendet. Boendet är en stor kostnad, särskilt för de något yngre. Att amortera ner sina lån är nödvändigt om man ska kunna bo kvar som pensionär, fortsätter Madelén Falkenhäll.

Så påverkar du din ekonomi inför ditt liv som pensionär

  • Försök jobba något eller några år efter 65 år, det kan påverka din pension avsevärt.
  • Spara själv till din pension, börja så tidigt som möjligt och öka beloppet allteftersom. Även mindre summor gör skillnad.
  • Jobba heltid om du kan, det gör stor skillnad eftersom det är livsinkomsten som ligger till grund för din pension.
  • Försök att arbeta hos arbetsgivare som gör avsättningar till din tjänstepension, den är en viktig del av din framtida pension.