I år är det valår och regeringen och oppositionspartierna börjar nu presentera sina olika satsningar och förslag. Många av de politiska förslagen påverkar hur mycket hushållen får kvar i sina plånböcker. Hur har hushållens ekonomi utvecklats historiskt och hur stor roll spelar politiken? Swedbanks analys visar att lönehushållen har fått 40 procent och pensionärer runt 20 procent mer kvar i plånboken under de senaste 15 åren.

Idag lämnar regeringen sin vårbudget till riksdagen. I vårbudgeten återfinns riktlinjerna för den ekonomiska politiken, och därmed också det ekonomiska reformutrymmet till förändringar framöver. Detta är extra intressant ett valår.
– För grupper med lägre ekonomiska marginaler spelar politiska beslut större roll än för andra, till exempel för pensionärer, arbetslösa och många barnfamiljer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.
Politiska reformer spelar roll för storleken på hushållens plånböcker oavsett vem som styr landet. Från 2003 fram till idag, alltså på 15 år, har alla hushållstyper fått mer i plånboken.
Lönehushållens inkomster upp med 40 procent på 15 år
Reala löner och pensioner2 har sedan 2003 ökat, men den reala disponibla inkomsten, det vill säga inkomst efter skatt och inklusive bidrag, har ökat ännu mer för vissa grupper. De som arbetar har fått 35-45 procent mer i plånboken, och pensionärerna har ökat sina inkomster med 16-23 procent.
– Det innebär 13 000-20 000 kronor mer att röra sig med per månad för en tvåbarnsfamilj. En ensamstående förälder eller ett enpersonshushåll har runt 7 000 kronor mer och en pensionär 1 700-2 400 kronor mer i plånboken varje månad jämfört med för 15 år sedan, fortsätter Arturo Arques.
Att den disponibla inkomsten ökar mer än löner och pensioner beror främst på politiska förändringar, såsom skattesänkningar och bidragshöjningar, under perioden.
Barnfamiljer och pensionärer är vinnarna 2018
Mellan 2017 och 2018 var realinkomsterna före skatt i stort sett oförändrade för lönehushållen och garantipensionären. För pensionärer med inkomstpension och för arbetslösa minskade dock realinkomsten med 1-2 procent. Den disponibla inkomsten ökade med två procent för barnfamiljer och pensionärer.
1 Analys i reala termer, utifrån Swedbanks typhushåll.
2 Löner och pensioner justerade för inflation. Om lönerna ökar med två procent och inflationen under samma period är två procent blir reallöneutvecklingen 0 procent.
– Den disponibla inkomsten ökade till följd av höjt barnbidrag, höjt bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer. Utan de förändringarna hade dessa grupper gått plus minus noll eller till och med fått mindre kvar i plånboken jämfört med föregående år, fortsätter Arturo Arques.

Politiska beslut som påverkar hushållens ekonomi 2018, urval

Urval av politiska beslut för 2018 (Budgetpropositionen för 2018)

 • Sänkt skatt för pensionärer, för en pension på t ex 17 000 kronor per månad blir skattesänkningen drygt 400 kronor
 • Förändring inom bostadstillägg för pensionärer (BTP), höjning med som mest 470 kronor per månad
 • Barnbidraget höjs med 200 kronor per barn och månad, från 1 mars
 • Underhållsstödet höjs med 150 kronor för barn mellan 15 och 18 år, från 1 januari. Den 1 juli höjs det med ytterligare 350 kronor för samma åldersgrupp och med 150 kronor för barn mellan 11-14 år
 • Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kronor per månad, från höstterminen 2018
 • Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs 1 juli, innebär knappt 350 kronor mer per vecka i sjukpenning
 • Sänkt skatt och höjt bostadstillägg för de med aktivitets- och sjukersättning, max 600 kronor per månad
 • Garantiersättningen inom aktivitets- sjukersättning höjs 1 juli, med ca 450 kronor per månad
 • Höjd skatt på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring, på sparkapital på 100 000 kronor höjs skatten med 75 kronor till 480 kronor per år
 • Övrigt: skattereduktion för fackföreningsavgift, avskaffad karensdag i arbetslöshetsförsäkringen, skatt på flygresor, förändringar inom fordonsskatten,

Politiska beslut som har påverkat hushållens ekonomi 2003-2018, urval

Urval av politiska beslut 2003-2018

 • Sänkt skatt för pensionärer, åtta gånger
 • Förbättringar av bostadstillägg för pensionärer (BTP), sju gånger
 • Sänkt skatt på arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) sju gånger, höjning en gång
 • Sänkt inkomstskatt inom den gröna skatteväxlingen
 • Höjt underhållsstöd, barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen
 • Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer
 • Höjt studiemedel
 • Slopad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt

Förslag i regeringens vårbudget

Urval av förslag som kan påverka hushållen

 • Mer pengar till fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för unga
 • Ny satsning för bättre förutsättningar för barn och ungas idrottande
 • Satsning på fler sommarjobb inom kommuner till ungdomar