Just nu sker ett brevutskick till kunder i Sala Sparbank, där vi ber dig komplettera den information vi saknar om dig och din ekonomi i enlighet med lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med lagstiftningen är att förhindra att svenska banker utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.
Observera att denna kontakt endast sker via brev där vi ber dig att besvara de frågor vi saknar om dig och din ekonomi. Kom ihåg att du aldrig ska lämna ut uppgifter om personliga koder, kortnummer eller kontonummer till någon. Om du blir kontaktad av någon som uppger sig ringa från banken, be att få namnet på personen som ringer och kontakta banken (växelnummer 0224-850 00) och be om att bli kopplad till den person som just kontaktat dig.

Varför ställer banken frågor?

För oss på Sala Sparbank är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank. Lagen om penningtvätt ställer krav på att vi som bank har god kunskap om våra kunders ekonomi och den affärsrelation din har med oss. Det innebär bland annat att vi behöver kunna identifiera alla kunder som vill göra sina bankärenden med oss och att vi som bank förstår på vilket sätt och varför ni vill använda våra tjänster. Därför ställer vi regelbundet frågor till alla våra kunder. Frågorna rör till exempel hur mycket pengar ni planerar att sätta in på konton eller skicka utomlands. Genom svaren förstår vi bättre vilka affärer våra kunder avser att göra med oss som bank och vi kan därmed leva upp till kraven som lagen om penningtvätt ställer på oss.
Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt, vi ställer samma frågor till alla kunder och vi tar hand om svaren inom ramen för banksekretessen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför finns lagen om penningtvätt?

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra i det så kallade finansiella systemet utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism. Vi som bank bidrar till att förhindra detta genom att lära oss vad som är varje enskild kunds normala sätt att sköta sina bankärenden på och när vi märker att någon gör något annorlunda med sina konton och andra banktjänster måste vi följa upp detta. Frågan om du har ett yrke som innebär en politiskt utsatt ställning ställer vi då lagstiftarna bedömer att om du som kund har en sådan position, i högre grad än andra bedöms vara mer utsatt för mutbrott och korruption. Frågan om var du betalar skatt (skatterättslig hemvist) ställer vi för att vi i vår tur är skyldiga att lämna de uppgifterna till Skatteverket.
Om vi, av någon anledning, inte har den information vi behöver om våra kunder måste vi försöka få den. Vi har också en skyldighet att löpande följa upp att den information vi faktiskt har stämmer och är aktuell. Ett sätt, vilket vi gör just nu, är att ställa frågor per brev som du och andra kunder behöver besvara.
Varje bank gör sin egen riskbedömning och beslutar vilken information som vi behövs samlas in från sina kunder för att kunna följa lagen om penningtvätt. Bankerna samarbetar om detta via Bankföreningen och i Svenska Institutet Mot Penningtvätt – SIMPT.

Hur besvarar jag frågorna?

Det finns tre alternativ att besvara frågorna:

  • Du kan välja att svara på frågorna genom att fylla i svaren i det frågeformulär du fått tillsammans med brevet och skicka det till oss i bifogat svarskuvert. Det tar bara några minuter att fylla i frågeformuläret.
  • För dig som har tjänsten banken via telefon, går det bra att besvara frågorna genom att ringa till Sala Sparbank på 0224-850 00 (val 1, banken med identifiering). Där får du prata med en rådgivare från banken som hjälper dig med att besvara frågorna.
  • Du är också välkommen till att besöka något av våra fyra bankkontor i Sala, Heby, Östervåla och Tärnsjö. Ta med brevet du fått från banken, så hjälper en rådgivare dig.

Behöver du övrig hjälp eller vägledning är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon på 0224-850 00. Du når oss via telefon måndag-fredag kl. 08:00-18:00.

 

Vad händer om du inte svarar?

Banken behöver vidta åtgärder om vi inte får in den efterfrågade informationen. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om banken inte kan få kontakt med dig som kund för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.
Läs mer om lagen om penningtvätt och bankernas skyldigheter
Svenska Bankföreningen – därför måste banken ställa frågor