Meny
Vår verksamhet

Kulturtolkar

2017-01-18

Ur Miljonen 2016 fick Integrationsenheten på Sala kommun 100 000 kronor. Det har gått till att utbilda så kallade kulturtolkar med syfte att vägleda nyanlända och ge dem en tryggare start i Sverige.

Senada Trstena är Boendechef på Integrationsenheten. Hon minns när de fick beskedet att deras ansökan beviljats, hela 100 000 kronor.

—Det var som att vinna på Bingolotto, skrattar Senada Trstena.
Pengarna har gått till Integrationsenhetens projekt Kulturtolkar

— Vi bygger broar för ökad integration, där har ett 20-tal personer erbjudits utbildning till så kallad kulturtolk och är redo att arbeta där behov av tolkning finns. Hittills har två fått fast anställning. Pengarna gav projektet den skjuts som det behövde.

—Med pengar så öppnas dörrar och man kan förverkliga jobbet och idéerna som man har haft, säger Senada Trstena.

Utbildningen var ett samarbete med ABF. Där ingick grunderna inom bland annat tolkning och etik, men även ICDP — vägledande samspel, som grundar sig på mänskliga rättigheter. Kulturtolkarna har en viktig roll i att nyanlända ska känna trygghet och en känsla av sammanhang och därav vilja bo kvar och arbeta i Sala kommun. På sikt ska det bidra till växtkraft. Integrationsenheten ska vara en plats att vända sig för den som behöver hjälp med tolkning, både som privatperson eller företag som behöver anlita en tolk.

Freweyni Ghirmay jobbar vanligtvis som vårdbiträde men är kulturtolk på deltid. Hon hjälper nyanlända när de söker vård eller jobb. Hon vet hur det är att komma till Sverige som nyanländ.

—I Sverige finns så många olika myndigheter. Det kan ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig när det händer saker eller om man behöver någonting, säger Freweyni Ghirmay som talar arabiska, tigrinska, engelska och svenska.

Senada Trstena har fått frågan många gånger om när man egentligen har blivit integrerad. Många nyanlända kommer från varma länder där solen som oftast skiner, vilket skiljer sig en del från Sverige med en ofta mulen himmel.

—Vi brukar säga att man vet att man är integrerad när man springer ut så fort man ser solen, skrattar Senada.