Meny
Vår verksamhet

Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Sala Sparbank. På sidorna publicerar vi bland annat delårsrapporter, årsredovisningar, likviditetsrisker samt bankens kapitaltäckning.