Röda dagar/aftnar
Stängt
Trettondagsafton 
9-12
Skärtorsdag 
9-12
Valborgsmässoafton 
9-12
Dag före Kristi himmelfärdsdag
9-12
Dag före midsommarafton
9-15
Dag före alla helgons dag
9-12
Dag före julafton
9-12, om torsdag 9-15
Dag före nyårsafton
9-12, om torsdag 9-15