Meny
Vår verksamhet

Tidigare mottagare av Hållbarhetsstipendiet

Mottagare av Hållbarhetsstipendiet år 2023

Stefan Johansson är vd på KraftTech i Sala och var en av förra årets mottagare av Sala Sparbanks Hållbarhetsstipendium. Under året som gått har KraftTech fått stöd och coachning av Johan Solberg från U&WE, med syfte att förbättra företagets arbete med hållbarhet.

 

–Det har känts riktigt bra. Man har fått ögon utifrån med input som man inte har tänkt på, berättar Stefan.

Stefan berättar att Johan Solberg har besökt företaget i Sala och att de har haft flera träffar digitalt. Innan han mottog stipendiet visste inte Stefan vad han hade att vänta sig.

–När vi gick in i det här hade vi ingen tanke alls. Hållbarhet är ett stort begrepp. Man trodde att det bara hade med miljö att göra, men Johan har gett oss en bredare bild. Efter första träffen när vi träffades så kändes det mycket bättre och väldigt kul, säger Stefan.

Efter tiden med Hållbarhetsstipendiet har nya mål satts upp för KraftTech, både kortsiktiga och långsiktiga.
De långsiktiga är till 2030, och handlar om hur stora de vill bli, miljö- och personalmål.

–Johan har hjälpt oss göra ett årshjul och en lista på vad vi ska göra under året. Men det bästa är att man tagit sig tid att göra dessa grejer. Johan har hjälpt mig sätta av tid och att tänka annorlunda, säger Stefan.

Om Johan Solberg som coach berättar Stefan att han kan sitt område väldigt bra och hela upplevelsen med att ta in en extern som ser över verksamheten har varit gynnsamt för Stefan och företaget.

–Johan är väldigt lyhörd och minns det man berättar och kommer med bra idéer. Han tvingar en inte till att göra saker, han frågar ofta om vi tycker att allt fungerar för verksamhet. Det ger mycket mer än vad man tror, berättar Stefan.

Hållbarhetsstipendiet 2022

Mottagare av Hållbarhetsstipendiet år 2022

Sala Sparbanks Hållbarhetstipendium är ett nytt initiativ från banken. Syftet är att främja företag som redan är på god väg och har ambitionen att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt.


Att få Hållbarhetstipendiet innebär att företaget får träffa hållbarhetscoachen Johan Solberg från U & We som gör en individuell coachning för att ge företaget nya insikter kring hållbarhet genom inblick i andra branscher, ekonomi och miljö.

Förra årets mottagare är Linda Allfjord som driver Tiem i Morgongåva, samt Fredrik Ferngren som driver Ferngrens lantbruk i Sala. Linda äger en fastighet och har tre firmor under samma tak. Bland annat en godisbutik och en städfirma. Hon berättar att hjälpen från Johan har inneburit både tips och konkreta verktyg. Hon ville ha hjälp med bland annat rutiner och att delegera. Men hon sökte främst på grund av miljöskäl.

-Jag har fått ny insyn i hållbarhet, det har inneburit så mycket mer än jag trott. Inte bara kring städ och kemikalier. Samarbetet har överträffat mina förväntningar, Johan har lärt mig så mycket mer.

Linda har haft kontakt med Johan Solberg fysiskt på plats men också via Teamsmöten och hon upplever att kontakten har fungerat bra och ser ljust på framtiden.

-Det finns saker som jag vill arbeta vidare med. Att bli ett mer hållbart företag och öka konkurrenskraften. Målet är att över 1000 olika sorters godis, öka kvalitén på städningen och satsa på elbilar och solceller på fastigheten.

Fredrik Ferngren som driver Ferngrens lantbruk upplever sig ha fått mycket hjälp av coach Johan Solberg genom att få nya insikter.
-Jag fick så mycket mer än vad jag förväntat mig. Hållbarhet är ett så stort ämne. Det är inte bara sopsortering.

Fredrik berättar att han är i en ganska konservativ bransch där man har gjort på samma sätt genom alla tider. Han menar att hållbarhet likväl kan handla om att vara effektiv.
-Man kan bearbeta en åker till dödagar men man kan även göra det minimalt med så lite insatser det går för att kunna få ett högre snitt än en som använder mer fossila ämnen.

De största utmaningarna för Fredrik är bland annat klimatförändringar.
-Det finns oändliga mängder med bekymmer men det gäller att kunna tackla dem. Aldrig sluta utmana sig själv och tänka framåt. Ha ett öppet sinne, man kan gå så mycket längre med det.

Både Fredrik och Linda uppmanar andra att söka Hållbarhetsstipendiet.
-Jag kan varmt rekommendera detta till andra, säger Linda.
-Man behöver inte ha målen färdiga eller skyhöga. Det är resan som är målet och man lär sig så mycket, säger Fredrik.