Meny
Vår verksamhet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss på Sala Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 1. Vart vänder du dig?

  Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt närmaste bankkontor eller Kundcenter via telefon på 0224-850 00. Du kan även skicka ett meddelande direkt i internetbanken eller appen. Logga in i internetbanken eller appen och klicka på Meddelanden.

 2. Om du fortfarande inte är nöjd

  Om du inte är nöjd med det svar du fått kan ärendet prövas på nytt hos vår klagomålsansvarige Anders Hedberg. Beskriv, helst skriftligen, vad du tycker är fel och vilket kontor/avdelning du varit i kontakt med. Skicka in ditt ärende till  eller ring 0224-850 85.

 3. Andra vägar för rådgivning och prövning

  Om du efter svar från klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525
  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: kundombudsmannen@swedbank.se.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Sala Sparbanks dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@salasparbank.se

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Rutin för visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Sala Sparbank en rutin för visselblåsning (whistleblowing).