I Sala Sparbanks reglemente finns en paragraf som säger att banken skall ha 48 huvudmän. Av dessa utses 14 av kommunfullmäktige i Sala Kommun och 10 av kommunfullmäktige i Heby Kommun. Övriga 24 utses av huvudmännen själva. De senare väljs vid den årliga stämman på förslag av bankens valberedning. De personer som föreslås av valberedningen skall utses bland bankens insättare.