Den 26 april är det sparbanksstämma. Efter den tillträder ett antal nyvalda huvudmän i banken. En del är valda av Sala och Heby kommuner och en del är valda av huvudmännen på sparbanksstämman. Som tidigare efter ett valår anordnar banken en utbildningskonferens. Huvudsyftet är att informera om den viktiga huvudmannarollen och ge en fördjupad bild av banken, dess styrning och ledning samt rollen i lokalsamhället. Här ges också tillfälle att möta styrelseledamöter och delar av bankledningen.

Vi bjuder därför in nuvarande och kommande huvudmän till konferens den 5-6 maj, fredag lunch till lördag lunch. Platsen är Haga Slott i Enköping. För att vi ska kunna detaljplanera dessa två dagar samt boka rum så vill vi redan nu får ett besked från Dig.

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till undertecknad.