Huvudmännen i Sala Sparbank kallas till ordinarie stämma onsdagen den 24 april kl 18:00 på Tinget i Sala för behandling av frågor enligt § 8 och § 9 i sparbankens reglemente.

Huvudmännen ska på sparbankens stämma bland annat besluta om:

  • fastställande av resultaträkning
  • dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av ledamöter styrelse och huvudmän för ny mandatperiod

 

Vi har glädjen att återigen ha möjligheten att bjuda in Dig till en Sparbanksstämma vid Tinget i Sala. Stämmoförhandlingen kommer inledas kl 18:00 och vi vill framföra vikten av att Du som huvudman deltar vid stämman. Detta för att vi ska ha möjlighet att vara beslutsföra. Närvaro berättigar till ett mötesarvode på 788 kr.

Du kommer även att få möjligheten att delta vid den efterföljande trerättersmiddagen. Banken är ålagd att följa Skatteverkets regler för förmånsbeskattning och därför kommer middagen att förmånsbeskattas (275 kr/person). Du kommer kunna anmäla dig till middagen samt eventuella behov av specialkost i samma formulär du anmäler Dig till stämman via bankens hemsida. (Se adress nedan). Det kommer erbjudas buss från Heby, Östervåla samt Tärnsjö. Mer information kommer kring hålltider.

Bifogat i kallelsen finner Du som vanligt en föredragningslista samt vår valberedningspolicy som justerats efter gällande regelverk. Årsredovisningen kommer också separat och beräknas vara hos er senast vecka 15.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Angelica Zackrisson på

Anmäl dig till Sparbanksstämman senast söndagen den 14 april.