Meny
Vår verksamhet

Styrelse

Sparbanken leds av en styrelse som består av tio personer. Styrelsen är väl förankrad i bygden och har stor kännedom om vår lokala marknad och kan därigenom ta snabba beslut i viktiga frågor. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att styrelsen beslutar i frågor som rör sparbankens långsiktiga mål, vår affärsidé och verksamhetsinriktning samt att man ansvarar för den interna styrningen och kontrollen i banken.

Vår styrelse har en viktig roll för att utveckla banken och säkerställa att sparbankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

Policy för styrelsen och ledning

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald.