Christers teoretiska och praktiska erfarenheter gör att han har mycket god förståelse för de rättsliga ramar och krav som påverkar banken och dess verksamhet. Andra, för bankens viktiga områden, där Christer har mycket god kunskap är bankens riskhantering samt ärenden avseende bankens styrning och kontroll. Bankens effektivitet samt frågor kring bankens finansiella information är andra områden där Christer besitter mycket god förståelse. Christer följer dagligen utvecklingen i de finansiella marknaderna samt tar in reflexioner från detta in i bankens strategiska planering. Således besitter Christer mycket god förståelse även inom dessa områdena. Genom sin roll har Christer dessutom mycket god lokalkännedom samt bidrar aktivt inom ett antal lokala nätverk.

Christer är ledamot i styrelsens Kreditutskott.

CV

Arbetslivserfarenhet

SEB

 • Allmänt kontorsarbete 1983-1985
 • Företagschef i Uppsala 1991-1993
 • Kontorschef Bålsta 1994-1995
 • Försäljningschef Region Norr, 1996-1997
 • Privatmarknadschef Svensk bankrörelse 1998
 • Företagsmarknadschef Svensk bankörelse 1999
 • Chef affärsutveckling Svensk bankrörelse 2000
 • Chef affärsutveckling Mid Corporate 2001

Sala Sparbank

 • Vd 2002-

Utbildningar och kurser

 • Uppsala Universitet, Civilekonomexamen 1991
 • SEB Wallenberginstitutet, 1997
 • LOTs processledare, 1998
 • Creative agent, 2000
 • KTH Executive Program, Infra service management, 2004
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Styrelseledamot Sparbankernas Försäkrings AB
 • Styrelseledamot Swedbank Finans
 • Styrelseledamot Sparbankernas Riksförbund
 • Styrelseledamot Sparbankernas Service AB