CV

Arbetslivserfarenhet

 • Direktör
 • Forskare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Processutvecklare
 • Projektledare
 • Banktjänsteman
 • Gruppträningsinstruktör

Utbildningar och kurser

 • Grundskola
 • Gymnasium Samhällsvetenskaplig linje med fransk inriktning
 • Lunds universitet
 • Stockholms universitet
 • Sorbonne, Frankrike
 • University of British Colombia, Kanada
 • Ledarskapsutbildningar, bl a Tuff ledarskapsträning, Coursera People Analytics
 • Projektledningsutbildningar, bl a Scrum Master Certification
 • Certifierad professionell styrelseledamot DI Akademin
 • Sparbankernas Riksförbunds kreditgivningsutbildning för styrelseledamot, våren 2019
 • Jägarexamen
 • Professional Association of Diving Instructors, Open Water Diver dykcertifikat
 • Båtförarbevis
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
  - innehållande; gällande regelverk avseende försäkringsdistribution, försäkringsmarknadens roll och funktion samt marknadstrender och konkurrenter på försäkringsmarknaden. Utbildningen omfattar även de försäkringar banken distribuerar och ändamål och risker med produkterna för både banken och kunden samt kraven på banken utifrån de försäkringar som banken distribuerar.
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • Sparbankernas Riksförbunds digitala utvecklingsdag för hållbara affärer i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm
 • Sparbankernas Riksförbund i samarbete med Göteborgs universitet, utbildning Styrning och reglering i banker
 • Analys av penningtvättstillsynen via KPMG 2021-06-03

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Verksamhetsansvarig Swedsoft, 2012-2015
 • Rådgivare pro-bono för Språngbrädan” kompetenspanel för startups, Connect Sverige, 2021

Styrelseuppdrag jag har idag:

 • Ledamot i Sala Sparbank

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar/deltagit i:

 • Olika nätverk inom datavetenskap och mjukvaruutveckling
 • Arbetsgrupp för Simon Wardley/Leading Edge Forum, The ways and means for industrialisation, Space technology, 2020-2021

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank:

 • Forskare
 • Data- och systemvetare
 • Värdedriven
 • Altruist