CV

Arbetslivserfarenhet

 • Direktör
 • Forskare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Processutvecklare
 • Projektledare
 • Banktjänsteman
 • Gruppträningsinstruktör

Utbildningar och kurser

 • Grundskola
 • Gymnasium Samhällsvetenskaplig linje med fransk inriktning
 • Lunds universitet
 • Stockholms universitet
 • Sorbonne, Frankrike
 • University of British Colombia, Kanada
 • Ledarskapsutbildningar, bl a Tuff ledarskapsträning
 • Projektledningsutbildningar, bl a Scrum Master Certification
 • Certifierad professionell styrelseledamot DI Akademin
 • Sparbankernas Riksförbunds kreditgivningsutbildning för styrelseledamot
 • Jägarexamen
 • Professional Association of Diving Instructors, Open Water Diver dykcertifikat
 • Båtförarbevis
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Verksamhetsansvarig Swedsoft

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Ledamot i Sala Sparbank

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar/deltagit i:

 • Olika nätverk inom datavetenskap och mjukvaruutveckling

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Strategisk
 • Systemtänkare
 • Värdedriven