CV

Arbetslivserfarenhet

 • Affärsbiträde
 • Vårdbiträde
 • Lärarvikarie
 • Informationsassistent
 • Lärare

Utbildningar och kurser

 • Grundskola
 • Gymnasium Samhällsvetenskaplig linje
 • Örebro Högskola, Fil. Kand. informationslinjen
 • Mälardalens Högskola, Litteraturvetenskap A+B
 • Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, våren 2015
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi och återkommande fortfarande
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter

Uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Ledamot i Kommunfullmäktig i Sala
 • Ledamot i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
 • Ledamot i distriktsstyrelsen (S),
 • Ledamot i Sala Shape Club
 • Ängshagens föräldraförening
 • Riksdagsledamot
 • Ledamot i finansutskottet
 • Ledamot i utbildningsutskottet
 • Ersättare i EU-nämnden
 • Ledamot i Riksbankens jubileumsfond 
 • Ledamot i trafikutskottet

Uppdrag, Styrelseuppdrag jag har idag

 • Ordförande i distriktsstyrelsen Socialdemokraterna Västmanland
 • Kommunfullmäktige
 • Riksdagsledamot
 • Ledamot i utbildningsutskottet
 • Ledamot i Riksbankens jubileumsfond
 • Ersättare i EU-nämnden

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar i:

 • Olika politiska grupperingar

Övrigt, t.ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Integritet
 • Orädd
 • Ifrågasättande
 • Väljer att se övergripande perspektiv
 • Viktigt att inte glömma bort bankens ”småkunder”
 • Personalperspektivet
 • Aktuella polistiska kunskaper