CV

ArbetslivserfarenhetArbetslivserfarenhet

 • Affärsbiträde
 • Vårdbiträde
 • Lärarvikarie
 • Informationsassistent
 • Lärare
 • Riksdagsledamot 18 år
 • Kursledare Tärna Folkhögskola

Utbildningar och kurser

 • Grundskola
 • Gymnasium Samhällsvetenskaplig linje
 • Örebro Högskola, Fil. Kand. informationslinjen
 • Mälardalens Högskola, Litteraturvetenskap A+B
 • Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, våren 2015
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
  - innehållande; gällande regelverk avseende försäkringsdistribution, försäkringsmarknadens roll och funktion samt marknadstrender och konkurrenter på försäkringsmarknaden. Utbildningen omfattar även de försäkringar banken distribuerar och ändamål och risker med produkterna för både banken och kunden samt kraven på banken utifrån de försäkringar som banken distribuerar.
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2.
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter.
 • StyrelseAkademien – Rätt fokus i styrelsearbetet, år 2022.

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Ledamot i Kommunfullmäktig i Sala
 • Ledamot i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
 • Ordförande i distriktsstyrelsen (S),
 • Ledamot i Sala Shape Club
 • Ängshagens föräldraförening
 • Riksdagsledamot
 • Ledamot i finansutskottet
 • Ledamot i utbildningsutskottet
 • Ersättare i EU-nämnden
 • Ledamot i trafikutskottet
 • Ersättare i skatteutskottet
 • Gruppledare i trafikutskottet
 • Ledamot i Riksbankens jubileumsfond
 • Ledamot i Riksdagsstyrelsen
 • Ersättare i Riksdagsstyrelsen

Uppdrag, Styrelseuppdrag jag har idag:

 • Ledamot, vice ordförande i Sala Sparbanks styrelse.
 • Ledamot, vice ordförande i Aguélimuséet/Sala Konstförening.
 • Ledamot i Sala Shape Club.
 • Ledamot i S-kvinnors styrelse i Sala.
 • Ledamot i valberedningen för Företagarna Sala.
 • Kompetenshöjande nätverk som jag deltar i:
 • Föreningslivet
 • Politiska sammankomster
 • Folkhögskoleträffar

Övrigt, t.ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Integritet
 • Prestigelös
 • Lyhörd
 • Banken kopplat till makroperspektiv
 • Värna kundperspektivet
 • Värna personalperspektivet
 • Politiska kunskaper och erfarenheter