Meny
Vår verksamhet

Enklare och tydligare

Man och kvinna tittar på en datorskärm

Den 1 juni 2017 infördes betalkontodirektivet i svensk lag. Ändamålet med direktivet är att konsumenter bosatta inom EES lättare ska få tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, kunna byta betalkonto lätt och kunna jämföra avgifter inom betalkontoområdet. Från och med 31 oktober 2018 uppdaterades betaltjänstlagen med regler om att konsumenter innan de ingår ett betalkontoavtal ska få en standardiserad prislista från banken som baseras på de vanligaste tjänsterna i Sverige samt årligen erhålla en redovisning av alla avgifter och räntesatser som har betalats för betaltjänster under ett år. Direktivet gäller inte företag utan endast konsumenter.

Betalkontodirektivet

Redovisning av avgifter för betaltjänster

Redovisning av avgifter är ett dokument som ger en redovisning över vilka betaltjänster du använt, hur många gånger de använts och vad du har betalt för tjänsterna. Sammanställningen visar även vissa ränteuppgifter kopplade till dina betalkonton.

Från och med februari 2023 skickar Sala Sparbank ut en redovisning av alla avgifter som du betalat för dina betaltjänster under 2022. Den heter Redovisning av avgifter. Redovisningen visar även vissa ränteuppgifter kopplade till dina betalkonton.

För information om Swedbanks och sparbankers behandling av personuppgifter, vänligen se din banks hemsida eller kontakta kundcenter eller ditt kontor.

Betalkonto med grundläggande funktioner

Direktivet syftar till att underlätta för konsumenter bosatta inom EES att få tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Dvs ett betalkonto, internetbank med betalningstjänst och ett bankkort Maestro. Mer information om att bli kund hittar du här.

Avgiftsinformation

Dokument med avgiftinformation är en EU- standardiserad prislista med de vanligaste betaltjänsterna kopplade till ett betalkonto. Du hittar alla bankers information på konsumenternas.se
Du får också avgiftsinformationen när du öppnar ett nytt betalkonto i banken.

Till avgiftsinformationen finns en ordlista. Den är framtagen av Finansinspektionen och beskriver betaltjänsterna i avgiftsdokumentet.

Dokument med avgiftsinformation

Ordlista över betaltjänster (Finansinspektionens)

Ordlista och standardiserade termer för vissa av bankens betaltjänster