– 2015 påbörjades den senaste stora renoveringen av lokalerna, då den bland annat fick ett bättre kök, större lokal på bottenvåningen och den tomma övervåningen fick en handikapphiss och inreddes för att rymma våra ungdomslokaler, berättar Linda Svensson som är föreningens ordförande sedan 2 år.

Spökvandring lockar

Man ser ett stort behov av att träffas och umgås på olika sätt i bygden, och föreningens aktiviteter drar ofta många deltagare – den numer traditionella spökvandringen om hösten lockade förra året närmre 600 personer. En bra och säker plats att vara på är en förutsättning för att kunna ordna de populära allsångskvällarna, övernattningarna för barn och alla andra aktiviteter som samlar stora och små.

Eftersom det är en gammal tågstation är närheten till rälsen något som inte går att komma ifrån och det staket som fanns var mycket gammalt och slitet. För att man skulle våga ha barnverksamhet i bygdegården behövde staketet mot tågspåret förbättras. Därför sökte man, och fick, 30 000 kr ur Miljonen 2014 för att bygga ett tätt räcke i trä längs med tomten.

– Vår dåvarande ordförande Gunnar Axinge var mycket engagerad i staketbygget och hade kontakt med Trafikverket om hur det skulle utformas, förklarar föreningens ungdomsansvarige Henrik Ahrenius.

I samband med att det nya skyddet mot spåret skulle byggas kom representanter från Trafikverket ut för att titta på plats. Föreningens del av staketet behövde till exempel byggas på ett sådant sätt att det kunde anslutas till det stängsel som fortsätter längs med resten av rälsen. Man såg då att hela staketet var i så dåligt skick att Trafikverket beslutade att byta ut det till ett nytt genom hela samhället. En mycket välkommen sidoeffekt av projektet, som gjort att säkerheten mot spåret ökat väsentligt i byn.

Barnverksamheten – ett pilotprojekt i kommunen

Renoveringen av hela bygdegården slutfördes under 2016. Då hade även det nya staketet uppförts, och sammantaget innebar det att man kunde börja utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet på riktigt. Flera dagar i veckan har man träffar för barn i olika åldrar, med bland annat läxläsning och kostnadsfri mellis. De flesta fredagar kommer prästen Ingrid och umgås med barn och ungdomar, och föreningen får också stöd från kommunen med en fritidspedagog som avlastar föreningens volontärer.

– Man använder Ransta Nästa lite som ett pilotprojekt, för att se om man kan få till liknande verksamhet med en ambulerande fritidspedagog i kommunens övriga småorter, säger Linda.

Framtiden ser ljus ut

För att ytterligare kunna utveckla främst ungdomsverksamheten sökte man 2017 pengar för att kunna installera bredband i lokalerna. Man ser att det finns en efterfrågan på att ordna till exempel LAN-träffar bland ungdomarna, där de sitter med sina datorer ihopkopplade i ett nätverk och spelar spel med och mot varandra. Även de pensionärer som regelbundet håller studiecirklar i lokalerna skulle ha nytta av en fast bredbandsanslutning. Det projektet är på gång, men är just nu försenat på grund av leverantören.

Föreningens medlemmar har lagt ner många ideella timmar genom åren, och har med stöd av Sala Sparbank, kommunen och andra bidragsgivare kommit långt i sitt arbete. Man ser mycket positivt på framtiden och jobbar aktivt vidare för att fortsätta vara en attraktiv mötesplats för de boende i Ransta. När man lockar ca 400 medlemmar i en ort med ca 900 invånare får man väl säga att deras grannar hyser stort förtroende för föreningen och deras arbete.