Ingbo Källor och Kvarn har anor så långt tillbaka som 1100-talet. Föreningen vill värna om platsen och bevara den till flera generationer framåt.
Föreningen Ingbo Källor och Kvarn består idag av 70 betalande medlemmar. Torsten Landén har varit något av en eldsjäl i föreningen i många år. Han är ordförande och projektledare i föreningen och berättar att de vanligtvis får in 100 kronor per medlem. Därför sökte de till Miljonen 2016 och fick 30.000 kronor.
–Det var jättebra! Det är en behövlig stöttning för oss som ideell förening. Jag är väldigt hembygdskär och det är jättebra att Sala Sparbank finns och kan hjälpa små föreningar, säger Torsten Landén.

Ingbo Källor och Kvarn består av tre källor, mjölnarstugan och bakstugan. Källorna understiger aldrig 6 plusgrader på vintern. Förr bubblade det ordentligt på ytan, men inte fullt så mycket i dag. Kvarnen har funnits sedan 1400-talet medan mjölnarstugan tros ha hängt med sedan 1700-talet. I mjölnarstugan finns mycket gamla verktyg kvar som användes för möbeltillverkning och föreningen vill att de gamla teknikerna inte ska glömmas bort. I kvarnen kan man mala mjöl precis som förr i tiden,tekniken är precis densamma.
–Mjölet vi har malt bakar vi bröd på i bakstugan. Det blir väldigt gott. Spannmålet köper vi in från närområdena, säger Torsten.
Torsten Landén berättar att föreningens syfte är att Ingbo Källor och Kvarn ska bevaras för att den unika miljön ska få finnas kvar. På sommartid vill föreningen att det ska kunna bedrivas café och främja en utveckling av turismen i regionen.
–Jag håller guidade turer när det kommer turister. Ibland kommer det flera busslaster. De tycker att platsen är vacker och det lockar att den funnits så länge som sedan 1100-talet, avslutar Torsten Landén.