Meny
Vår verksamhet

Miljonen till bin 2016

2019-06-17

Västerlövsta biodlarförening är verksam i västra Uppland, i trakterna kring Tärnsjö. Området kring det närbelägna Horsbäcksdalen var under början av förra seklet vida känt för sin honung, och lite av ett biodlarcentrum i Sverige.

Föreningen har idag drygt 50 medlemmar där ungefär hälften är aktiva med egna kupor, medan övriga är familjemedlemmar eller äldre medlemmar som slutat med egen biodling. Många av medlemmarna är erfarna män ur den lite äldre generationen.

- Inom biodling är föryngring av medlemmar ett stort problem då det är svårt att rekrytera ungdomar, men även kvinnor. Biodling har historiskt sett varit lite som ”syjunta för gubbar”, säger Christina Larsson och skrattar.

Men det ligger även allvar bakom den skämtsamma tonen. När många biodlare börjar bli gamla och slutar med biodling riskerar man att tappa både kunskap och svensk honungsproduktion. Det var en av anledningarna till att man 2016 sökte 4000 kr ur Miljonen för projektet ”Biodling för alla”, där man främst behövde medel för att kunna köpa in material för att bättre kunna informera om biodling och locka nya medlemmar.

- Ambitionen var att öka antalet medlemmar med 10 %, och hälften av dessa skulle vara under 18 år, berättar Christina, som var sekreterare under året då man ansökte och fick bidraget.

För pengarna köpte man in ett antal så kallade halvdräkter, en sorts overall som skyddar bäraren från bina från midjan och upp. Med dessa blev det lättare att bjuda in intresserade att titta ner i bikuporna. Många av besökarna blev glatt överraskade när de fick chansen att se hur ett bisamhälle fungerar, en möjlighet som annars sällan ges till vanliga besökare.

- Det är så häftigt att se de som först är lite rädda och försiktiga men som sedan vågar ta steget att följa med ner i kupan. En gång hade vi besök av en tysk familj som tyckte Sverige var fantastisk som erbjöd sådant här, så då fick vi vara lite ambassadörer också, säger Christina.
 

Intresset för biodling ökar

Under några år har man bedrivit studiecirklar i Gröna Kunskapshuset utanför Sala. En plats som varit idealisk på många sätt, bland annat därför att man kunnat ha ett antal kupor stå uppe utan risk för vandalisering eller att de stör intillboende. När Gröna Kunskapshuset har haft öppet i sin verksamhet har föreningen samtidigt haft ”öppet hus” i biodlingen. Tyvärr har den övriga verksamheten där stängt och biodlarföreningen letar just nu en ny plats där man kan hålla till.

Målet med 10 % nya medlemmar har inte riktigt uppnåtts, och inte heller har man fått fler medlemmar under 18 år. Att inte fler ungdomar lockats tror man kan bero på att det inte gått att ta sig kommunalt till utbildningarna man hållit, vilket är något man har i åtanke nu när man letar nya lokaler. Men föreningen är ändå mycket nöjd med resultatet.

- Vi ser att det finns ett ökat intresse kring biodling, och att vi fick pengarna att köpa in dräkterna har gjort att fler fått möjlighet att lära sig om bin, säger Christina.

Man har också lockat ett antal nya kvinnor som medlemmar, vilket också är en framgång inom detta mansdominerade område. Framförallt är det kvinnor som generellt är lockade av närproducerat och hållbar matproduktion.