Åke Lantz är något av IFK Salas ansikte utåt. Han berättar att den nya belysningen innebär att både fotboll- och skidsugna idrottare kan nyttja Annedals idrottsplats även efter mörkrets inbrott.

– Hela anläggningen blir ju lättare att utnyttja, den var kolsvart innan. Det här blir ju betydligt bättre. Utnyttjandegraden ökar väsentligt, säger Åke Lantz.

De två lyktstolparna har två strålkastare var som numera sprider sitt ljus över 200 meter långa och 70 meter breda idrottsplatsen. Att kunna lysa upp planen gör att träningar kan hållas tidigare på våren och senare in på hösten. För Åke Lantz är det viktigt med fungerande idrottsplatser för att främja hälsan för alla invånare i Sala kommun – året runt.

– Vi brukar säga att vi satsar på ungdomsidrott och motionsidrott. Att man kan komma ut helt enkelt. Och att ungdomarna har något att göra. Men vi vill att man ska ha ett livslångt idrottande, alltså att man kan hålla på hela livet. Annedal är öppet för alla som tycker om skidor eller motion överhuvudtaget.

Föreningen drivs av många eldsjälar där externa finansiärer är varmt välkomna. Att få en finansiär kan dessutom göra att fler är villiga att bidra. Där av kom Sala Sparbanks bidrag på 25 000 kronor ur Miljonen 2017 väl till pass.

– Vi jobbar ju ideellt så vi är jättetacksamma, säger Åke Lantz.

Sala Sparbank är miljöcertifierade och en klimatneutral bank och att värna om miljön är alltid av stor vikt. Lyktstolparna går på lågenergilampor vilket Åke Lantz intygar har en stark fördel, utöver den minskade miljöpåverkan.

–De här lamporna ger ett mycket mer behagligt ljussken, avslutar han.