Skip to content

Hjärtstartare till landsbygden

Under 2019 drev vi tillsammans med Räddningstjänsten Sala-Heby projektet Hjärtstartare till landsbygden. Till följd av det har vi placerat ut 7 stycken hjärtstartare på landsbygden i Sala och Heby kommuner. 

Mottagare av hjärtstartare 2019

Stort tack för alla ansökningar. Vi har fått in 42 ansökningar till projektet, varav 7 stycken har beviljats. Vi kommer kontakta alla som sökt under vecka 4. 

 

Placering av hjärtstartare för beviljade ansökningar:

  • Ölsta 733 92 Sala
  • Tullsta 128, 733 94 Sala
  • Ranstaby 251, 733 98 Ransta
  • Sörgärsbo 155, 733 61 Västerfärnebo
  • Bolandsvägen 3, 733 97 Sala
  • Gullvalla, 733 96 Sala
  • Nygården Vansjö 155, 744 91 Heby

Vem kan ansöka?

Alla har möjlighet att ansöka. Allt ifrån privatpersoner, föreningar, företag, samfälligheter eller andra aktörer.