Meny
Vår verksamhet

Vårt hjärta bankar för bygden

Chansen att överleva ett hjärtstopp borde inte behöva bero på var du bor. Vi tycker att det är  lika viktigt att boende på landsorter har tillgång till en hjärtstartare, som de som bor i en större stad. Därför har vi placerat ut 31 hjärtstartare, inte bara i våra större orter Sala och Heby utan även i de mindre samhällena i våra kommuner. 

Varje år drabbas ca 5500 personer i Sverige av hjärtstopp i situationer där man upptäcker det i tid och har chans att göra livräddande åtgärder. Det är ca 15 om dagen. 2-3 av dessa personer överlever. Användning av en hjärtstartare tillsammans med hjärt- och lungräddning ökar chanserna till överlevnad i väntan på ambulanssjukvård.

– Det känns oerhört viktigt att vi kan bidra med fler hjärtstartare. När någon drabbas av hjärtstopp är tiden avgörande. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar chansen till överlevnad. Kan vi bidra till att en person som får hjärtstopp överlever så är det fantastiskt, säger Christer Eklind, vd på Sala Sparbank.

Jan Lindberg, Brandmästare/Yttre befäl på Räddningstjänsten i Sala-Heby berättar att vid användning av en hjärtstartare inom 3 minuter efter hjärtstoppet, kan överlevnaden vara cirka 70 % (av de som drabbats av ett så kallat kammarflimmer).

Att våga ingripa och göra en insats är oerhört viktigt i väntan professionell vård.

I dagsläget finns det ett 100-tal hjärtstartare i Sala kommun och ett 50-tal i Heby kommun. Av dessa har nu Sala Sparbank sponsrat sammanlagt med 31 stycken sedan år 2008. Dessa har placerats på strategiska platser i nära samarbete med Räddningstjänsten i Sala-Heby. I samband med överlämningen av hjärtstartaren utbildas personalen, både i hur man använder hjärtstartaren samt gör hjärt- och lungräddning.