Meny
Vår verksamhet

Rutin för visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Sala Sparbank en rutin för visselblåsning (whistleblowing).

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har Sala Sparbank interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Sala Sparbank uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du behöver inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan utan kan välja att anmäla anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. Bankens visselblåsarfunktion tar emot och utreder din anmälan oavsett om du är anonym eller inte. Om du anmäler anonymt kan visselblåsarfunktionen inte kommunicera med dig. Banken eller visselblåsarfunktionen får inte efterforska vem som lämnat uppgifterna, stoppa rapporteringen, eller utsätta en uppgiftslämnare för någon typ av repressalier. Den som har utsatts för repressalier på grund av sin visselblåsning har enligt lagen rätt till skadestånd. Skyddet för ansvarsfrihet gäller inte om du gör dig skyldig till brott genom rapporteringen eller otillåtet lämnar ut sekretessbelagda handlingar. 

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion. Dessa hanteras via rutinen för kundklagomål.

Visselblåsarfunktionen:

Svealands Risk och Compliance AB
Compliancefunktionen / Sala Sparbank
Klostergatan 23
703 39 Örebro

Du kan även kontakta Compliancefunktionen via telefon eller mejl, se kontaktuppgifter på svearc.se/kontakt .

Alternativt kan du rapportera via bankens styrelseordförande här och är du anställd i banken kan du även kontakta närmaste chef.

 

Rapportera externt

Vi uppmuntrar dig att rapportera dina misstankar via bankens visselblåsarfunktion alt. till chef i banken, detta kan göras både muntligt, skriftligt eller genom ett fysiskt möte. Anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetsskyddsmyndigheten. Fullständig lista över samtliga myndigheter samt vilket ansvar de har vid visselblåsning finner du nedan hos Arbetsmiljöverket.

Finansinspektionen

Integritetsskyddsmyndigheten

Arbetsmiljöverket